Nästa steg med andelsägarlägenheter

Som ett nästa steg i referensprojektet med andelsägarlägenheter går Botkyrkabyggen ut med ny information.

Boende på adresserna Skarpbrunnavägen 39–85 och Sankt Mikaels väg 2 i Eriksberg samt Odlingsvägen 20–34 i Storvreten kommer få möjlighet att anmäla sitt intresse för ett eventuellt köp av andelsägarlägenhet.

De som inte är intresserade fortsätter att hyra sina lägenheter på samma villkor som tidigare. Information om priser med mera kommer att förmedlas i ett senare skede.

Mer information om hur andelsägarmetoden fungerar finns på www.andelsägarmetoden.se.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen