Chris Österlund tar plats i Hyreskommissionen

Botkyrkabyggens vd Chris Österlund tar plats i den nystartade Hyreskommissionen. Det är en oberoende kommission tillsatt av Hyresgästföreningen som samlar representanter från forskning, politik, kommunal och privat fastighetsförvaltning. Kommissionens uppdrag är att förklara, utveckla och förädla hyresrätten samt utforma konkreta idéer till hur hyressättnings- och förhandlingssystemet kan utvecklas.

- Det finns exempelvis ett missnöje med hyresförhandlingarna idag bland både allmännyttiga och privata fastighetsägare. Jag tycker det är bra att Hyresgästföreningen tillsätter en oberoende kommission för att bidra till att hitta konkreta lösningar. Om kritiken mot förhandlingssystemet består och växer, riskerar vi ytterst dagens system som berör cirka 1,6 miljoner hyresrätter och ungefär tre miljoner hyresgäster. Därför är uppdraget i kommissionen viktigt säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

Som vd för allmännyttiga Botkyrkabyggen kommer Chris Österlund bidra med allmännyttans perspektiv.

- För ett allmännyttigt bolag som Botkyrkabyggen är det viktigt med både en god och hållbar ekonomi och nöjda hyresgäster som trivs och känner trygghet i sitt boende. Insikten att allmännyttan ska vara till för alla är något jag tar med mig i kommissionens arbete, säger Chris Österlund. Jag ser även fram emot att vara med och utveckla och förädla. Mycket kan - och ska - bli bättre. Vi har i grunden ett genomarbetat tänk med frihet för parterna att förhandla sig fram till lösningar i Sverige och det ska vi värna om.

Hyreskommissionen leds av Stefan Attefall (KD) som ordförande och består därutöver av Chris Österlund, Adam Cocozza, vd Botrygg, Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet, Martin Grander, doktorand Malmö högskola, Nina Lundström, riksdagsledamot (L) och Sven Renström, vd Olov Lindgren. Arbetet i kommissionen pågår fram till juni 2018 då det avrapporteras till hyresgästföreningens förbundsstyrelse och ledningsgrupp. 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen