Medlemskap i Sustainable Innovation

Botkyrkabyggen växlar upp sitt hållbarhetsarbete och för att få kraft och stöd i satsningen blir bostadsbolaget nu medlem i Sustainable Innovation.
- Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bolag med ambitiösa mål för ökad hållbarhet. Som medlem i Sustainable Innovation får vi tillgång till nödvändig hållbarhetsexpertis och projektledning, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen med sitt allmännyttiga uppdrag har en viktig uppgift att bidra till en god samhällsutveckling i kommunen. Bolaget har idag bland annat ett vindkraftverk som producerar 20 procent av användningen av fastighetsel, nära 100 procent miljövänlig värme och 238 installerade solpaneler. Botkyrkabyggen bedriver även arbetsmarknadsprojekt för kvinnor och är en viktig aktör för ökad trygghet i kommunen.

- Vi ser att det finns stor potential att utveckla hållbara innovationer som kan bidra till att uppfylla Botkyrkabyggens miljömål, både socialt, kostnads-, och miljömässigt, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation. Botkyrkabyggens höga målsättningar inom hållbarhetsområdet för att skapa attraktiva boendemiljöer till rimlig kostnad går helt i linje med Sustainable Innovations arbete. Vi är väldigt glada att bolaget nu går med som medlem och ser fram emot ett givande samarbete.

- Botkyrkabyggen arbetar utifrån FN:s Agenda 2030 för att värna planeten, människorna och företagets välstånd. I mål 17 ingår bland annat att samarbeta på nationell och lokal nivå för att stärka genomförandet av Agendan. Vårt medlemskap i Sustainable Innovation är ett viktigt exempel på detta. Och inte bara det – samarbetet stärker vår kraft att genomföra hållbara lösningar för våra hyresgäster, Botkyrka kommun och Sverige. Vi kan alla bidra mer om vi går samman, säger Chris Österlund.

Fakta Sustainable Innovation:
Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver projekt för hållbar samhällsbyggnad. Sedan starten 2008 har hundra pilotprojekt genomförts inom områdena mobilitet, energisystem och byggnation. Botkyrkabyggen blir det elfte medlemsföretaget att gå med i samarbetet för en mer hållbar utveckling. I dagsläget drivs 33 projekt runt om i landet tillsammans med medlemsföretag, akademi, städer samt näringsliv och inom kort väntas fler startas tillsammans med Botkyrkabyggen.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen