Hållbara renoveringar ett måste

Vi på Botkyrkabyggen får ofta frågan: Hur ska ni klara av att renovera 8 000 lägenheter till en hyra som hyresgästerna har råd med? Frågan är berättigad, skriver Botkyrkabyggens vd Chris Österlund i en debattartikel och utvecklar hur vi ska klara uppgiften.

Debattsajten Renoveringsinfo bad oss skriva en debattartikel om våra renoveringar. Här är utdrag ur texten:

80 procent av Botkyrkabyggens bostäder är i behov av renovering och våra hyresgäster signalerar tydligt att man inte klarar av allt för stora hyresjusteringar. Samtidigt behöver vi som bolag få ekonomi i projekten. Vi har därför beslutat oss för att skala ner våra kommande upprustningsprojekt.

När Botkyrkabyggen nu renoverar i Fittja byter vi i princip bara stammarna, ytskikten i badrummen och gör de åtgärder vi måste enligt reglerna. Möjligheterna att lyckas i Fittja är goda: här finns ett starkt lokalsamhälle, vi har jobbat länge i området och har täta avstämningar med entreprenören kombinerat med tydliga krav.

Om Botkyrkabyggen både ska bidra till social hållbarhet i samhället och behålla en god ekonomi i bolaget måste vi koka soppa på en spik - och för miljöns skull ska vi inte heller slänga ut det som fungerar bra. Efter noggranna interna analyser och många dialogmöten med våra hyresgäster har vår renoveringsstrategi därför kokats ned till:

  • Hyresgästerna bor kvar under renoveringen
  • Vi renoverar bara det som är nödvändigt
  • Vi involverar hyresgästerna och uppmuntrar till delaktighet
  • Vi renoverar till en standard som hyresgästerna är villiga att betala för och anser sig ha råd med
  • Vi erbjuder tillval för de hyresgäster som vill det.

 Hela debattartikeln av Botkyrkabyggens vd Chris Österlund finns att läsa på Renoveringsinfo


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen