Idéerna flödade på boendekraftskonferensenLördagen den 17 mars höll Botkyrkabyggen i en boendekraftskonferens i Subtopias lokaler tillsammans med gårdsambassadörer och lokala hyresgästföreningar. Temat för dagen var trygghet, engagemang, delaktighet och trivsel. Konferensen inleddes av Alvaro Fuentes från Botkyrkabyggen och Kim Lindholm från Hyresgästföreningen. Därefter fick idéerna flöda hos de drygt 100 deltagarna. Vid idéjakten framkom det bland annat att det finns en del utmaningar inför framtiden, men deltagarna kom även på en hel del åtgärder (se bilden nedan).Jan Karlsson, ordförande för föreningen Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka, var även inbjuden för att berätta om trygghetsarbetet i kommunen. Grannar som hjälps åt i grannsamverkan och grannstödjare som vakar över bostadsområdena skapar trygghet i kommunen. Nu förstärks det arbetet genom att Botkyrkabyggen och föreningen Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka satsar på trygghetsombud i alla Botkyrkas områden.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen