Vi säkerställer rutiner och teknik

På måndag morgon den 1 oktober räddades en man som fastnat i en hiss i Alby centrum. Botkyrkabyggen har sedan dess fokuserat på att utreda vad som hänt, hur det kunde ske samt säkerställa att det inte kan hända igen. Det som hände mannen - att vara instängd i en hiss flera dagar utan att få hjälp - är fruktansvärt. Vi beklagar djupt det som skett.

Botkyrkabyggen har vidtagit flera steg för att säkerställa funktionen hos hissar, larmsystem, nödtelefoner och ronderingar.

Tisdag 2 oktober installeras en helt ny nödtelefon i den aktuella hissen. Hissen tas i bruk när den nya telefonen är installerad och kontrollerad samt efter det att en tredje, oberoende part besiktat och godkänt hissen.

Botkyrkabyggen har under tisdagen haft kontakt med ett av hissbolagen om rutiner och avrapporteringar kring nödtelefonen i hissen.

Den aktuella hissen besiktades i januari i år och fick då en anmärkning angående nödtelefonen. Den 28 augusti genomfördes en planerad servicegenomgång av hissen och då fungerade både larmsignalen och nödtelefonen enligt uppgift från hissbolaget.

Botkyrkabyggen kommer nu gå igenom samtliga hissar i alla våra fastigheter för att säkerställa att de och våra rutiner fungerar som de ska.

Botkyrkabyggen har i kontakt med vaktbolaget fått besked om att de inte var inne i det aktuella utrymmet efter det att det stängdes för allmänheten fredag eftermiddag och fram till måndag morgon.

Vi har därför under tisdagen tydliggjort med väktare på plats i centrum att de en gång per kväll ska rondera det aktuella utrymmet även efter det att tandläkarmottagningen har stängt. Botkyrkabyggen kommer även att skriva ett nytt, tydligare ronderingsschema för väktarna i centrum.

Botkyrkabyggen kommer att höja kvaliteten på ronderingarna i Alby centrum genom att installera ”blippar” - digitala kontrollstationer - där vaktbolag markerar närvaro vid genomsök av centrum. När de kan vara på plats är dock ännu inte klart.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen