Lyftet i Fittja banar väg i fler bostadsområden

84,5 procent av hyresgästerna i Fittja ger Botkyrkabyggen högsta betyg på att ge hjälp när det behövs. Det är ett av flera goda resultat av bostadsbolagets arbete i Fittja. Nu sprids arbetsmodellen till fler områden.

– Extra glädjande är att våra hyresgäster i Fittja upplever en allt större trygghet. Genom att vara närvarande, pålitlig och lyhörd skapar Botkyrkabyggen förtroende. Förtroende ger trygghet och tillit hos de boende, vilket är en nödvändighet för ett allmännyttigt bostadsbolag, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggens idoga sociala arbete i Fittja, samt renoveringen av Krögarvägen 2 som fick pris förra året för att den håller nere hyreshöjningarna, har fått bred uppmärksamhet. Det är en av anledningarna till att Botkyrkabyggen satt extra fokus på Fittja och nu följt upp sitt arbete och utvecklingen i området.

En ny utvärdering visar:

  • Bemötande vid senaste kontakten: 91,9 % svarar att det är mycket bra eller ganska bra
  • Ljusmiljö och tillgång till dagsljus: 88,8 % svarar att det är mycket bra eller ganska bra
  • Utformning av gård och närmiljö: 87,7 % svarar att det är mycket bra eller ganska bra
  • Botkyrkabyggen är mån om hyresgästerna: 87 % svarar att det är mycket bra eller ganska bra
  • Serviceutbudet i närområdet: 79,7 % svarar att det är mycket bra eller ganska bra

Betygen har höjts på många av de parametrar som mätts 2016 och 2017 i Fittja. Botkyrkabyggen konstaterar därför att Fittja är på väg åt rätt håll, även om det finns utmaningar kvar, bland annat när det gäller kriminalitet och otrygghet.

– Det är inte läge att luta sig tillbaka. Tvärtom. Vi jobbar vidare med förbättringar i Fittja, det gäller att förvalta det förtroende som de boende gett oss. Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bolag, de investeringar vi gör ska gynna invånarna. Om de får det bättre skapas framtidstro, vilket stärker området och kommunen – och det stärker oss som bolag. Social hållbarhet kan öka värdet på fastigheterna och ge oss större möjligheter att investera i dem, säger Chris Österlund.

Botkyrkabyggen tar nu det bästa från sin verksamhet i Fittja vidare till fler områden.

– Lyckas vi vända Fittja i positiv riktning och bidra till större trygghet, kommer vi lyckas i Alby, Norsborg och Storvreten också. Och lyckas vi, kan även andra göra det. Andra bostadsbolag, privata näringslivet och offentliga aktörer får gärna inspireras av våra framgångar i Fittja, säger Chris Österlund.

Exempel på Botkyrkabyggens arbete i Fittja:


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen