Rekordstor leverans från våra solpaneler

Botkyrkabyggens solpaneler levererade energi motsvarande hela tio MWh förra månaden. Ett rekord jämfört med maj 2017.

Som en del i det allmännyttiga arbetet har bostadsbolaget Botkyrkabyggen solpaneler på några av sina fastigheter. Under maj månad levererade panelerna rekordmycket energi – tio MWh, vilket är en MWh mer än maj förra året.

– Botkyrkabyggen gör allt vi kan för att bidra till FNs Agenda 2030, där mål nummer sju är hållbar energi för alla. Solpanelerna är ett av flera sätt för oss att påverka i positiv riktning, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggens solpaneler finns på Munkhättevägen 55-63, Hålvägen 2, Tunavägen 1 och Harbrovägen 40-42 i Botkyrka. Flest paneler finns på Munkhättevägen, 100 stycken som i maj totalt levererade 4,41 MWh. Den mest idealiska placeringen för solpaneler är i syd, med 45 graders lutning.

Under hela 2017 gav solpanelerna 51,5 MWh, ett bra tillskott och viktig del i Botkyrkabyggens arbete för ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Fler exempel på Botkyrkabyggens energiarbete:

  • Eget vindkraftverk, elen som produceras där ger el till tvättstugor, hissar, belysning på gårdar och P-platser. Det är en avsevärd egen tillgång till förnyelsebar energi och motsvarar 20 procent av bolagets förbrukning av fastighetsel, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel i ca 1500 lägenheter.
  • Installation av värmepumpar
  • Modernisering av styr- och reglersystem
  • Installation av ventilations- och värmeåtervinningssystem (FTX)
  • Byte till LED-lampor

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen