Botkyrkabyggen visade bostadsministern hur unga kan integreras på bostadsmarknaden

Botkyrkabyggens vd Chris Österlund medverkade på måndagen i bostadsminister Peter Erikssons seminarium om unga på bostadsmarknaden. Chris Österlund berättade bland annat om Botkyrkabyggens satsning på KompisBo-kontrakt och ungdomsbostäder.

KompisBo bygger på att två kompisar, 18-30 år, delar på boendet i en trerumslägenhet med var sitt kontrakt.

- Botkyrkabyggen var först ut med detta boendekoncept för sex år sedan. Konceptet har därefter fått flera efterföljare runt om i landet, vilket visar att behovet finns på betydligt fler ställen, säger Chris Österlund.

För att ytterligare öka chanserna för unga att komma in på bostadsmarknaden har Botkyrkabyggen byggt 74 ungdomslägenheter i Storvreten och Tuna, på gång- och cykelavstånd från centralorten Tumba. Genom att bygga på egen mark och med färdiga moduler stod ungdomslägenheterna inflyttningsklara bara drygt ett år efter byggstart.

- Att underlätta för unga att kunna flytta hemifrån till sin första lägenhet är viktigare än någonsin. Det är en prioriterad fråga för oss och för hela bostadsbranschen, säger Chris Österlund.

- Botkyrkabyggen visar hur man på nya sätt kan hjälpa unga människor att få hyra sin första bostad. Eftersom många ungdomar har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden är det positivt att få ta del av goda exempel på detta, säger bostadsminister Peter Eriksson.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen