Arbetsförmedlingen prisar Botkyrkabyggen

Jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka och bolagets mångåriga och strukturerade arbete för mångfald, gör att Botkyrkabyggen vinner Arbetsförmedlingens pris för Bästa initiativ inom jämställdhet.

Priset delades ut på Arbetsförmedlingens Jämställdhetsdag den 8 mars. Mest uppmärksamhet fick Qvinna i Botkyrka, Botkyrkabyggens jämställdhetssatsning där kvinnor med utländsk härkomst som bor i bolagets bostäder och som står långt från arbetsmarknaden, erbjuds jobb och språkstudier.

– Fantastiskt roligt att vårt mångåriga – och i flera delar svåra – arbete för mångfald och jämställdhet prisas av Arbetsförmedlingen. För att lyckas har Botkyrkabyggen kopplat samman det sociala hållbarhetsarbetet med det företagsekonomiska. Qvinna i Botkyrka är inget ensidigt ”hjälp-projekt”, vi har noggranna rekryteringar, kriterier och utvärderingar baserat på en tydlig struktur. Det är nödvändigt för att detta ska kunna vara en långsiktig satsning, projektens tid är förbi, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.

Ur juryns motivering:

Botkyrkabyggen – inte enbart den senaste satsningen ”Qvinna i Botkyrka” – utan även för att den hänger samman med ett medvetet, strategiskt och mångårigt arbete för ökad jämställdhet och mångfald, vilket borgar för att ni kan bidra till en positiv utveckling som är hållbar över tid och som kan spridas till fler områden i samhället

Juryn har bestått av: Monica Längbo, HR-direktör Axfood, Anna Giertz Skablova, HR-direktör, Humana, Farzad Golchin, Founder and CEO, Novare Potential och Katarina Bexar, verksamhetschef, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen