Botkyrkabyggen i final Årets mångfaldssmarta företag

Botkyrkabyggens systematiska, långsiktiga och breda arbete för ökad inkludering och mångfald gör bolaget till en av tre finalister i MINE:s tävling Årets mångfaldssmarta företag 2018.

- Jag är mycket stolt över nomineringen. Mångfald är viktigt – inte minst för ett bostadsbolag som Botkyrkabyggen, verksamt i en kommun med invånare från cirka 100 olika länder. Att arbeta för mångfald både internt och externt är avgörande för att vi ska kunna klara vårt allmännyttiga uppdrag, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Bakom tävlingen står nätverket MINE som arbetar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Den externa juryn har gjort sina bedömningar utifrån fyra kriterier: Drivkrafter, kunskap, strategier och handling.

Exempel på Botkyrkabyggens mångfaldsarbete:

  • Samarbete med Dagliga verksamheten i stadsdelen Storvreten. De anställda där hjälper Botkyrkabyggen att hålla rent och snyggt i området.
  • Jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka som ger utlandsfödda kvinnor som bor hos Botkyrkabyggen och som står långt från arbetsmarknaden, jobb och språkstudier. De städar i bolagets fastigheter i stadsdelarna Fittja och Norsborg.
  • Aktivt arbete för att tillsätta arbetsgrupper, projektteam och andra grupperingar med en så bred mångfald som möjligt. Till exempel utgörs Botkyrkabyggens ledningsgrupp idag av 50 procent kvinnor, 50 procent män.
  • Utbildningar för samtliga anställda och chefer i jämställdhet, mångfald och likabehandling.
  • Policy för sponsring och samarbeten som betonar aktiviteter som främjar mångfald.

Vinnare utses den 6 december i Malmö. Mer om MINE finns att läsa här: http://mine.se/


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen