Qvinna i Botkyrka startar i Norsborg

Idag den 1 oktober startar Qvinna i Botkyrka i Norsborg. Botkyrkabyggen utökar därmed jämställdhetsprojektet och arbetet blir även en permanent del av bostadsbolagets ordinarie verksamhet.

Qvinna i Botkyrka erbjuder kvinnor med utländsk härkomst försörjning och studier. Kvinnorna - som stått långt från arbetsmarknaden och bor i bolagets områden - städar gårdar, trapphus och studerar svenska.

Den 1 oktober börjar fem kvinnor arbeta i Norsborg. Målet är att Botkyrkabyggen ska ha 100 anställda kvinnor år 2025 med utgångspunkt i konceptet Qvinna i Botkyrka.

– Qvinna i Botkyrka stärker de goda krafterna. Kvinnors erfarenheter och kontaktnät är viktiga för individens och samhällets utveckling - och för oss som allmännyttigt bostadsbolag. Hyresgästerna ger oss högre betyg där Qvinna i Botkyrka är verksamma, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.

Qvinna i Botkyrka är en del av en långsiktigt hållbar verksamhet i Botkyrkabyggen – både socialt och ekonomiskt. Det är en viktig del i det arbete som pågår i bostadsbolaget, att bidra till FN:s mål 2030. Mål 5 handlar om jämställdhet – att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Det är också ett av de FN-mål som Botkyrkabyggen identifierat som prioriterat att arbeta med.

– Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag, för oss är det viktigt att bidra till att förortens kvinnor kan förbättra sin hälsa, självkänsla, ekonomi och svenska. Det ger även positiva effekter för de som bor och verkar i kvinnornas närhet, områdena blir tryggare och trivsammare, säger Susanne Axelsson Heldring.

Fakta

  • Qvinna i Botkyrka startades av Botkyrkabyggen i Fittja i september 2017.
  • Kvinnorna har kollektivavtalsenliga löner och villkor.
  • De studerar svenska fyra timmar i veckan och har även fått utbildning i jämställdhet, hjärt- och lungräddning, konflikthantering, städteknik och kemikalier, med mera.
  • Kvinnorna jobbar heltid, 38 timmar i veckan och är en del i teamet på Botkyrkabyggens områdeskontor.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen