Förändringar gällande besöksparkering från 1 december

Från och med 1 december kommer Botkyrkabyggens besöksparkeringar att övervakas av ett nytt parkeringsbolag, Estate Parkering AB. Det nya avtalet innebär tätare övervakning av besöksparkeringarna. Detta kommer förhoppningsvis leda till större trygghet i områdena samt att felparkerade bilar snabbare kommer att kunna bötfällas.

Här är de viktigaste förändringarna för besöksparkeringarna.

  • Betalning av parkeringen kan nu ske via telefonen till Easypark eller Parkster. Ladda ner en av dessa appar eller betala parkeringen via sms, telesvar eller leverantörernas webbplatser, www.easypark.se eller www.parkster.se
  • Av säkerhets- och miljöskäl kommer mynt inte längre att kunna användas i de nya automaterna. Dessa är helt digitala.
  • Vissa p-automater kommer att försvinna. För att betala med kort, gå eller ta bilen till närmaste p-automat. Betala för din parkeringstid i förväg i automaten genom att ange ditt registreringsnummer. Du behöver ingen p-biljett.

Under Mina nyheter på Mina sidor kan du ser var de nya parkeringsautomaterna finns i ditt område.

Vid besöksparkeringarna kommer det att tydligt anges hur man betalar sin parkering och var i området närmaste p-automat finns. Betalning via telefon har många fördelar. Parkeringen går enkelt att påbörja och avsluta, och det går att förlänga parkeringstiden direkt i telefonen.

P-automaterna kommer att bytas ut i januari, fram till dess går det att betala som vanligt i närmaste ”gamla” p-automat.

Botkyrkabyggens besöksparkeringar övervakas av Estate Parkering AB, tel 08-588 018 00.
Eventuella avgifter för p-böter följer samma nivå som på Botkyrka kommuns parkeringar.

Har du frågor om besöksparkeringarna, kontakta KundCenter.

Med vänlig hälsning, personalen på Botkyrkabyggen


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen