Förändring för hyresgäster med valfritt lägenhetsunderhåll

Från och med den 1 januari 2019 kommer hyresgäster som har valfritt lägenhetsunderhåll inte att kunna beställa underhåll via Botkyrkabyggen längre. 

Valfritt lägenhetsunderhåll innebär att du själv ansvarar för att beställa och planera ditt underhåll. Det underhåll du beställer läggs som en avgift på din hyresavi. Från och med den 1 januari 2019 kommer du som har valfritt lägenhetsunderhåll inte att kunna beställa underhåll via Botkyrkabyggen längre. Du kommer inte att förlora din hyresrabatt men du kommer inte att kunna vända dig till Botkyrkabyggen för att beställa underhåll som målning, tapetsering eller golvläggning.

Valfritt lägenhetsunderhåll har de flesta hyresgäster som flyttat in före den 1 november 2010, förutsatt att de inte bytt till vårt nyare underhållssystem: behovsstyrt lägenhetsunderhåll. Du kan se vad du har för underhållssystem på din hyresavi. Om du har en rad som heter ”avdrag inre lägenhetsunderhåll” har du valfritt lägenhetsunderhåll. Denna förändring gäller endast för hyresgäster som har valfritt lägenhetsunderhåll.

Om du vill att ditt underhåll ska ingå i hyran och att Botkyrkabyggen ska ansvara för ditt underhåll är du välkommen att kontakta KundCenter så hjälper vi dig att gå över till behovsstyrt lägenhetsunderhåll. Vid behovsstyrt underhåll har du ingen hyresrabatt utan i stället ingår underhållet i din hyra. Alla hyresgäster som flyttat in efter den 1 november 2010 har redan behovsstyrt lägenhetsunderhåll. Botkyrkabyggen gör den här förändringen för att vi vill ta över planeringen och ansvaret för underhållet av din lägenhet från dig som hyresgäst.

Om du väljer att inte gå över till behovsstyrt lägenhetsunderhåll får du hädanefter anlita en hantverkare eller utföra underhållet själv under förutsättning att det utförs på ett fackmannamässigt sätt och inte minskar lägenhetens bruksvärde genom t.ex. alltför avvikande kulörer. Det är viktigt att säkerställa med Botkyrkabyggen vilka typer av åtgärder du får göra själv eftersom du annars kan bli ersättningsskyldig. Kontakta din bovärd om du är osäker på vad du får göra själv i din lägenhet eller läs mer här.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen