Botkyrkabyggen stödjer integration och mångfald

Botkyrkabyggen har länge arbetat för social hållbarhet i våra områden. Det är en viktig del i vårt allmännyttiga uppdrag och vi kommer stärka det ytterligare framöver. Med anledning av det lyfter vi fram Qvinna i Botkyrka, i en bilaga i Svenska Dagbladet onsdag 14 mars med temat integration och mångfald.

I tidningsbilagan berättar Botkyrkabyggens HR-chef Susanne Axelsson Heldring om vårt arbets- och jämställdhetsprojekt Qvinna i Botkyrka:

Projektet ger nio kvinnor med utländsk härkomst möjlighet till arbetslivserfarenhet och språkstudier. Bakom satsningen står Botkyrkabyggen som ser flera vinster med initiativet.

– Syftet är att hjälpa kvinnorna att komma ut i arbetslivet och få möjlighet till egen försörjning och bli självständiga, vilket är en jämställdhetsfråga, säger Susanne Axelsson Heldring.

Projektet startade i september med kvinnor i åldern 25 till 55 år boende i bolagets hus i Fittja. De har nu fått avtalsenlig lön, vilket är en stor skillnad mot deras tidigare korta anställningar och praktikperioder. De städar trapphus och tvättstugor, håller rent och snyggt utomhus. På så sätt ökar de också tryggheten i Fittja.

– Genom att anställa lokalt förankrade kvinnor har vi minskat skadegörelsen, ingen vill bråka med mammor vars jobb är att hålla rent. När trygghet och trivsel höjs kan det också på sikt leda till att värdet på våra bostadsområden höjs.

Förutom heltidsarbete får kvinnorna undervisning i svenska varje vecka samt utbildning i jämställdhet, hjärt- och lungräddning, med mera. För att öka integrationen ytterligare ingår de i arbetsteamet på Botkyrkabyggens kontor och är nu välkända ambassadörer för Botkyrkabyggen.

– Projektet har gått helt otroligt bra. Kvinnorna gör ett fantastiskt jobb, vi har aldrig haft så rena portar. Hyresgästerna är också mycket nöjda, trivseln i Fittja ökade rejält i vår senaste hyresgästenkät.

Botkyrkabyggens vision är att till år 2025 ha anställt 100 kvinnor i områdena. Vi kan hjälpa kvinnor till ett bättre liv och med Qvinna i Botkyrka visar vi också hur det är möjligt att jobba med social hållbarhet och integration på ett sätt som stärker bolagets ekonomiska hållbarhet.

Bilagan är del av en kampanj som även sprids på http://www.tillväxtsverige.se/integration


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen