Återkoppling från hyresgästundersökningen

Varje år skickar Botkyrkabyggen ut en hyresgästundersökning till hälften av de boende. Nu har vi gått igenom era svar och tagit fram handlingsplaner över hur vi ska förbättra servicen ännu mer. 

Du kan se återkopplingen från ditt område på Mina sidor.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen