Nytt rökförbud från och med 1 juli

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Lagen innebär att det blir förbjudet att röka på vissa allmänna platser, som offentliga lekplatser och vid vissa entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Det betyder att det kommer vara förbjudet att röka på de flesta lekplatser på Botkyrkabyggens gårdar dit allmänheten har tillträde. Botkyrkabyggen kommer att sätta upp skyltar om att rökning är förbjudet på de platser som berörs.

Var vänlig och respektera rökförbudet!

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen