Stark ekonomi i Botkyrkabyggen

En ny värdering av Botkyrkabyggens fastigheter visar på ett marknadsvärde på 12,1 miljarder kronor. Miljonprogrammets ökade attraktivitet, köp av mark och ränteläget är några av orsakerna till bolagets starka värde.

– Det är mycket glädjande att Botkyrkabyggen värderas så högt. Ett bolag i välstånd har större möjligheter att ge tillbaka till samhället och bidra till allt från nyproduktion och god förvaltning till biologisk mångfald och sociala investeringar, säger Chris Österlund, VD på Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen har under det gångna året köpt loss mark från tomträtt, vilket är en del i att stärka ekonomin då eget markägande bedöms vara mer lönsamt. Bolaget har även förbättrat sitt driftnetto. Samtidigt har räntenivån bidragit till de ökade marknadsvärdena genom att trycka ned avkastningskraven på bolagets fastigheter. Ytterligare en stark orsak till bolagets starka ekonomiska värde, är de transaktioner som gjorts på bostadsmarknaden där privata aktörer köpt miljonprogramsfastigheter.

– De senaste årens köp och försäljningar visar på miljonprogrammets attraktivitet. Det bekräftar den bild jag har av Botkyrkabyggens fastigheter byggda under den perioden: De bidrar till goda kassaflöden samtidigt som de kan ses som oslipade diamanter. Med god förvaltning och kloka fysiska och sociala investeringar kan miljonprogrammet ytterligare bidra till bolagets goda ekonomi – samtidigt som hyresgästerna kan känna sig trygga med att de kan bo kvar hos oss, säger Chris Österlund.

Botkyrkabyggen har i sin Allmännyttiga plan tagit beslut om att marknadsvärdena ska öka med 25 procent till och med år 2025.

Botkyrkabyggen fakta:

  • Bedömt marknadsvärde 2018: 12,1 miljarder kronor
  • Bostäder: 761 000 kvadratmeter
  • Kontor: 10 000 kvadratmeter
  • Handel: 8 000 kvadratmeter
  • Övrigt: 29 000 kvadratmeter

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen