Snöröjning i våra områden

Botkyrkabyggen arbetar så snabbt vi kan med att snöröja i våra områden men vid kraftiga snöfall, som det under helgen, kan det tyvärr ta lite tid.  

Botkyrkabyggen prioriterar snöröjning fram till fastigheterna så att räddningsfordon kan ta sig fram. Entréer och infarter till parkeringsplatser snöröjs därför först. När entréer, parkeringar och återvinningsstationer är fria från snö påbörjas snöröjning på baksidor, sidovägar med mera. Vid kraftiga snöfall kan det ta lite tid innan alla ytor är snöröjda och vi ber om förståelse för detta.

För snöröjning av allmänna gator, cykel- och gångvägar ansvarar Botkyrka kommun. Här kan du läsa mer om deras arbete med snöröjning. 

Du som hyr en parkeringsplats av Botkyrkabyggen ansvarar själv för att skotta bort snön i din p-ruta.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen