Projektet "Qvinna i Botkyrka" igång

Nu har projektet ”Qvinna i Botkyrka” startat. Botkyrkabyggen har anställt nio arbetslösa kvinnor boende i våra hus i Fittja. De kommer under ett år att få städa trapphusen och områdena kring bostadshusen samt vara ambassadörer ute i bostadsområdena. Förhoppningen är att kvinnorna genom sin lokala förankring ska öka tryggheten och trivseln i området.

Botkyrkabyggen vill hjälpa dessa kvinnor med utländsk härkomst att komma ut i arbetslivet och få möjlighet till egen försörjning, vilket är en jämställdhetsfråga. De kommer även att få utbildning i svenska en dag i veckan under ett år.


Kvinnorna från Fittja och Botkyrkabyggens ansvariga för projektet


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen