Så skyddar du dig mot skadedjur

Skadedjur som vägglöss, kackerlackor och råttor är ett otrevligt och tyvärr också vanligt problem. Men det finns sätt att minska spridningen av de oönskade små djuren.

  • Ta aldrig hem möbler eller liknande från grovsoprummet. Vägglöss och andra skadedjur kan gömma sig i möblerna och sprida sig i lägenheten.
  • Var vaksam när du är ute och reser. Vägglöss och även kackerlackor kan gömma sig i din väska när du är ute och reser. Förvara aldrig din resväska öppen på golvet när du är ute och reser och ta inte in väskan direkt när du kommer hem utan låt den helst stå ute på exempelvis balkongen ett tag.
  • Mata inte fåglar. Maten som slängs till fåglar utomhus lockar till sig råttor. Råttor kan sprida smittor och gnaga sönder elledningar och isolering. Därför är det viktigt att se till att de håller sig borta genom att inte slänga mat utomhus.
  • Städa och rengör noga. Var särskilt noga med att hålla det rent i varma och fuktiga miljöer, det är nämligen där som kackerlackor trivs bäst. Töm sopbehållare och komposter ofta – mat och fukt lockar till sig insekterna.

Om du får bekymmer med skadedjur i din lägenhet (till exempel vägglöss och kackerlackor) är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Du ska kontakta Anticimex som Botkyrkabyggen har avtal med, tel. 075-245 10 00, www.anticimex.se. De är experter på skadedjur och du får hjälp utan kostnad.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen