Tekniskt fel i förmedling av lägenheter för unga och äldre