Botkyrkabyggens nya hyror klara

Hyresförhandlingarna mellan AB Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen region Stockholm är nu avslutade. Det nya avtalet är tvåårigt och omfattar åren 2017 och 2018.

Hyran höjs med 0,64 procent från 1 januari 2017 och med 0,64 procent 1 januari 2018. Avtalet omfattar bostäder, lokaler, garage och p-platser.

- Vi är glada att vi nu har nått en överenskommelse. Det är viktigt för oss att säkra en långsiktigt stabil ekonomi, för att kunna fortsätta rusta upp våra bostäder i den takt som vi behöver, säger Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist.

I samband med hyreshöjningen den 1 januari 2017 höjs även områdespoängen i Alby och Fittja med 1 poäng, vilket motsvarar cirka 50 kronor per lägenhet och månad.

- Vi har nyligen rustat upp den yttre miljön i Alby och arbetet med att rusta upp gårdar och utemiljö har även påbörjats i Fittja. Den justerade områdespoängen är tänkt att spegla det som händer utanför själva lägenheterna, säger Ulf Nyqvist.

Ett arbete med att se över poängmodellen för systematisk hyressättning pågår mellan Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen och ska vara avslutat den 30 april 2017.

---

Tillägg: Boende i de 74 nya ungdomsbostäderna på Hålvägen, Harbrovägen och Tunavägen samt de 13 nyproducerade lägenheterna på Odlingsvägen 20-34 berörs inte av hyreshöjningen.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen