Mer mat till Botkyrkabyggens minsta hyresgäster

Botkyrkabyggen fortsätter sin satsning på biologisk mångfald i Storvreten. För att bina och andra insekter ska få mat skjuter Botkyrkabyggen upp årets första gräsklippning i området.
- Just nu är gräsmattorna fulla av maskrosor och andra växter som är en viktig näringskälla för bin och humlor, säger Andrea Nordenstreng, miljövärd på Botkyrkabyggens områdeskontor i Storvreten.

Idag den 22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald - en dag som uppmärksammar jordens alla arter. Botkyrkabyggen arbetar brett med biologisk mångfald och en av satsningarna sker i Storvreten. Tidigare i år satte Botkyrkabyggen upp 100 insektshotell och fågelholkar. De har nu utökats med sex bikupor som placerats runtom i Storvreten.

För att de nyinflyttade insekterna och bina ska hinna njuta av de viktiga försommarblommorna – och göra sitt jobb som pollinerare och öka växtligheten i området - har miljövärdarna i Storvreten beslutat att skjuta upp årets första gräsklippningstillfälle.

- Genom att börja klippa gräset senare på säsongen ger vi insekterna en mycket bättre start på sommaren. I gräset finns förutom maskrosor även andra örter som de behöver. I hårt klippta gräsmattor överlever nästan inga småkryp, säger Andrea Nordenstreng. 

Gräsmattorna i Storvreten kommer att klippas första gången i år måndagen den 3 juni. Därefter klipps gräsmattorna som vanligt under sommaren, förutom utvalda gräsplättar i slänter och backar där det inte rör sig så många människor. Där kommer blommorna kunna växa fritt och ge föda åt bin och humlor. 

Den senarelagda gräsklippningen i Storvreten är ett test som Botkyrkabyggen kommer att utvärdera och ta lärdom av för att se vad som kan föras vidare till andra områden. Arbetet med biologisk mångfald är en del av Botkyrkabyggens arbete för att uppnå mål 15 som rör ekosystem och biologisk mångfald inom ramen för FN:s Agenda 2030.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen