Frågor och svar - Kundcenter

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Hur lång tid tar det att få en bostad?

 • Det är svårt att svara på, eftersom det varierar stort mellan olika lägenheter. 2015 hade de som fick en lägenhet hos Botkyrkabyggen en genomsnittlig kötid på cirka 6 år.

 • Jag behöver en lägenhet snabbt - kan jag få förtur?

 • Vi får många frågor om förtur, då köerna är långa för en lägenhet. Vi har kommit fram till att det mest rättvisa sättet att förmedla lägenheter är att gå efter kötid. Därför kan vi tyvärr inte behandla ansökningar om förtur.

 • Hur gammal måste man vara för att stå i Botkyrkabyggens kö?

 • Du som bor i Botkyrka kommun kan ställa dig i bostadskö hos Botkyrkabyggen när du fyllt 16 år. För att få hyra en lägenhet hos Botkyrkabyggen behöver du vara minst 18 år.

 • Hur många dagar visas bostäderna på internet?

 • Mellan 3-8 dagar, beroende på inflyttningsdatum

 • Hur många bostäder kan jag söka?

 • Du kan ha max 5 intresseanmälningar åt gången

 • Varför kan jag inte söka alla lediga bostäder som syns i lägenhetslistan?

 • Botkyrkabyggen förmedlar lägenheter till olika kategorier av sökande. Du kan endast söka de lägenheter som är märkta med den kategori du tillhör.

  Kategori 1 - Hyresgäst, för dig som är kontraktinnehavare hos Botkyrkabyggen

  Kategori 2 - Boende i Botkyrka kommun, för dig som inte är kontraktsinnehavare hos Botkyrkabyggen

  Kategori 3 - Boende utanför Botkyrka kommun (förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm)

 • Jag har fått ett erbjudande, måste jag titta på bostaden innan jag tackar ja?

 • Ja, du behöver vara med på visningen för att kunna tacka ja till lägenheten.

 • Jag söker bostad hos Botkyrkabyggen och hyr av en annan hyresvärd/äger en bostadsrätt/eget hus idag. Vad är det för regler som gäller?

 • Botkyrkabyggens lägenhet ska användas för permanent boende. Du ska folkbokföra dig på adressen och dessutom bo stadigvarande i lägenheten. I annat fall kan hyresavtalet komma att sägas upp. Om du vid kontraktsskrivningen äger en bostadsrätt/eget hus måste kopia på försäljninguppdrag från mäklare uppvisas. Har du hyrt en annan lägenhet måste kopia på uppsagt hyresavtal kunna uppvisas.

 • Jag är boende i Botkyrka kommun och står i bostadskön. Vad menas med att jag måste vara aktiv för att få stå kvar i kön?

 • Du behöver uppdatera din profil/kontaktuppgifter när påminnelsen kommer upp efter inloggningen på Mina sidor var 6:e månad. När du uppdaterat din profil räknas du åter som aktiv bostadssökande. Om du inte uppdaterar din profil kommer du att raderas ur bostadskön när det har gått 12 månader.

 • Jag har flyttat från Botkyrka - får jag stå kvar i kön?

 • Nej, du kan bara stå kvar i Botkyrkabyggens kö för Botkyrka kommun så länge du är folkbokförd i kommunen. Flyttar du till en annan kommun är du istället välkommen att söka våra lägenheter via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

   

 • Hur får jag mina nycklar när jag flyttar in?

 • När du flyttar in i din lägenhet får du nycklar av din bovärd, tidigast kl. 13 på inflyttningsdagen. Om inflyttningsdagen infaller på en söndag eller helgdag kan nycklarna hämtas tidigast kl. 13 närmast påföljande vardag.

 • Jag har ett KompisBo-hyresavtal. Vilka möjligheter har jag att bo kvar när det har gått fyra år från det att hyresavtalet börjat gälla?

 • Vid KompisBo avstår du, enligt överenskommelse med Botkyrkabyggen, från besittningsskyddet. Det innebär att du måste flytta från lägenheten när avtalet löper ut.

 • Har jag rätt att byta min bostad?

 • Ja, om du har bott minst 1 år i din bostad kan du ansöka om att få göra ett byte. Bytet ska alltid godkännas av Botkyrkabyggen.

 • Jag är redan hyresgäst hos Botkyrkabyggen och har tackat ja till en ny bostad. Men besiktningsmannen hittade några skador som jag måste betala. Vad händer nu?

 • Om skador i lägenheten hittas vid besiktningen får du en faktura på kostnaderna. För att bytet ska godkännas måste du antingen betala den totala summan inom 8 dagar, eller själv åtgärda felen inom 14 dagar.

 • Hur gör jag när jag vill säga upp mitt kontrakt på bostad eller parkering?

 • Vi måste få en skriftlig uppsägning med datum samt namnunderskrift från dig. Har du inte kvar kontraktet så går det även bra att skriva en egen uppsägning, du kan skicka den per post eller fax till oss eller besöka ditt KundCenter. Det är viktigt att det framgår vilket avtal uppsägningen gäller om du har fler än ett kontrakt hos oss (bostad eller parkering). Uppsägningstiden på 3 månader räknas alltid från månadens sista dag. Det är viktigt att du lämnar ett aktuellt telefonnummer. Vi kommer att behöva få kontakt med dig för att göra en lägenhetsbesiktning och även när vi ska visa lägenheten för bostadsökande.

 • Vilken uppsägningstid har jag på min lägenhet?

 • Det är 3 månaders uppsägningstid, men undantag kan göras vid dödsfall.
  Vid dödsfall har dödsboet en möjlighet att säga upp kontraktet till månadsskiftet som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. För att en månads uppsägningstid ska gälla krävs att uppsägningen görs inom en månad från dödsfallet. Missar man tidsfristen gäller vanlig uppsägningstid för bostadslägenheter, det vill säga tre månader.

 • Jag har sagt upp mitt avtal och vill bli av med bostaden så fort som möjligt. Kan ni hjälpa mig?

 • Uppsägningstiden är alltid 3 månader. Men om den nya hyresgästen vill flytta in tidigare, så kan vi ibland hjälpa till att förkorta din uppsägningstid. Kontakta KundCenter för information.

 • Kan jag överlåta min del av avtalet till den person jag delar avtalet med idag?

 • Ja, om personen redan står med på avtalet och Botkyrkabyggens krav i övrigt är uppfyllda.

 • Får man skriva in ytterligare en person på hyresavtalet om man t.ex. blir sambo?

 • Nej, vi ändrar inte i befintliga hyresavtal.

 • Har jag som andrahandshyresgäst besittningsskydd till lägenheten?

 • Om du har hyrt lägenheten i mer än två år får du besittningsrätt till lägenheten, men detta gäller bara mot den du hyr lägenheten av, dvs. Botkyrkabyggens förstahandshyresgäst, och alltså inte mot Botkyrkabyggen. Om Botkyrkabyggens förstahandshyresgäst blir uppsagd har du alltså ingen rätt att överta hyresavtalet.

 • Hur överlåter man en lägenhet om kontraktsinnehavaren (hyresgästen) har dött?

 • Dödsboet efter den avlidna måste fylla i en ansökan om överlåtelse för dödsbo. För att Botkyrkabyggen ska kunna behandla ansökan måste det framgå vem som är rätt dödsbodelägare, detta görs enklast genom en bouppteckning eller ett dödsfallsintyg med släktutredning som Skatteverket kan tillhandahålla. När ansökan har mottagits kommer handläggaren fatta ett beslut om kontraktet kan överlåtas eller ej.

 • Vi har flera bilar i familjen och behöver därför flera p-platser. Men jag kan inte boka fler platser via hemsidan. Varför?

 • Du får hyra max 2 p-platser när du har ett bostadsavtal med Botkyrkabyggen. Läs mer under "Viktigt att veta" på den här sidan.