Ägardirektiv

Botkyrkabyggen ägs av Botkyrka kommun. Det är kommunfullmäktige i Botkyrka som beslutar om ägardirektiv. De nu gällande ägardirektiven gäller för åren 2016-2019.

Ladda ner

Här kan du läsa ägardirektiv för 2016-2019

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen