Botkyrkabyggen - hemma i Botkyrka!

AB Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka med cirka 10 700 bostäder. Vi ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet. Ungefär var tredje invånare i kommunen bor hos oss. Ett kommunalt bostadsföretag som är så dominerande som Botkyrkabyggen, har ett stort ansvar. Vi vill erbjuda ett prisvärt boende med trygghet och kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus.

Vår värdegrund
Hos Botkyrkabyggen har alla människor lika värde.
Det gäller såväl i olika relationer på arbetsplatsen som i kontakten mellan oss och våra hyresgäster.

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade som individer på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Vårt mål är att skapa en miljö där allas erfarenhet och kunskap tas tillvara. Medarbetare ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.

Våra kärnvärden
Våra tre kärnvärden Nära, Engagerade och Pålitliga ska påverka och avspegla sig i det vi gör. Det handlar om relationer med kunden, mellan varandra och andra intressenter.

  • Nära handlar om samverkan och korta avstånd.
  • Engagerade handlar om vårt samhällsansvar, att vi vårdar relationer, är lyhörda och att vi bryr oss.
  • Pålitliga handlar om respekt och att vi håller våra löften.

Vår affärsidé
Vårt uppdrag är att bidra till bostadsförsörjningen i Botkyrka kommun och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera alla.

Vi är en långsiktig, affärsmässig och konkurrenskraftig aktör som äger, förvaltar, utvecklar och bygger hyresrätter. Därigenom bidrar vi till tillväxt i Botkyrka kommun. Vår ledstjärna på vägen är hållbar utveckling och integration.

Vi erbjuder hyresrätter för alla med valmöjligheter och bereder hyresgäster möjligheter till boendeinflytande. Vi tar vårt samhällsansvar och skapar levande stadsdelar samt stabila och trygga bostadsområden.

Vår vision 
Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla
Tillsammans med våra hyresgäster, leverantörer och övriga intressenter
Skapar en rörelse framåt i rätt riktning
Vi, vi som arbetar på Botkyrkabyggen, våra ägare och styrelse
En väg framåt
Hållbar framtid där vi tänker och agerar utifrån vad som är bäst för Jorden - Människor - Ekonomi
För alla, alla är välkomna att bo hos oss

Läs mer

Läs mer om oss och det arbete vi bedriver i broschyren Välkommen till Botkyrkabyggen.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen