Konferens för tryggare Botkyrka

Alla har rätt att känna trygghet i sitt hem och närområde. Därför arbetar Botkyrkabyggen aktivt med dessa frågor. Den 26 oktober tar vi ytterligare ett steg och arrangerar en trygghetskonferens tillsammans med Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem.

Syftet med konferensen är att öka engagemanget och kunskapen bland kommunens alla aktörer för ett tryggare Botkyrka. Många – myndigheter, privatpersoner, föreningar och företag – gör redan idag insatser för ökad trygghet. Men det går att göra mer om vi går samman. Målet med trygghetskonferensen den 26 oktober är att ge deltagarna nya insikter, kontakter och inspiration till fortsatt trygghetsarbete i Botkyrka. Konferensen ”Tillsammans gör vi Botkyrka tryggare” riktar sig främst till de som redan idag på olika sätt arbetar med trygghetsskapande åtgärder.

Hela programmet och länk till anmälan finns att läsa här


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen