Våra övriga strategier

Strategiska steg, för hållbar renovering

 • Hyresgästerna bor kvar under renoveringen
 • Vi renoverar bara det som är nödvändigt
 • Vi involverar hyresgästerna och uppmuntrar till delaktighet
 • Vi renoverar till en standard som hyresgästerna är villiga att
  betala för och anser sig ha råd med
 • Vi erbjuder tillval för de hyresgäster som vill och kan

Strategiska steg, för mark i nyproduktion

 • Analys av statistik om kundernas behov av bostad, hushålls­sammansättning samt ekonomiska förutsättningar i olika områden
 • Konkurrentanalys av planer för byggnation inom och i närheten av Botkyrka kommun, samt analys av rapporter
 • Marknadsbedömningar
 • Beslut om renovering bygger på att ha en nivå på hyran som de boende har möjlighet och vill betala
 • Utveckla och förnya företagets bostadsområden och boende­former med fokus på hållbar affär
 • Analys av möjligheterna till lägenheter för grupper som har svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, till exempel unga och äldre

Strategiska steg, för likabehandling

 • Alla människors lika värde
 • Arbetsmiljö och arbetsförhållande
 • Systematiskt arbete, förebygga diskriminering och skapa hållbarhet
 • Kartläggning, målsättning och uppföljning
 • Riktlinjer och rutiner

Strategiska steg, för kompetensutveckling

 • Sammansättning av kompetenser som krävs för att nå företagets mål
 • Alla medarbetare förstå och känna sig delaktiga i syfte, mål och strategier
 • Säkra att chefer och medarbetare har rätt kompetens
 • Öka prestation och effektivitet i organisationen
 • Skapa karriärvägar för andra än chefer
 • Behålla kompetenta medarbetare

Strategiska steg, för digital utveckling

 • Vi följer den digitala utvecklingen och samverkar med andra
  aktörer utan att leda den digital utvecklingen i samhället och branschen
 • Vi arbetar för en digital transformation
 • Vi sätter digitala verktyg och mobilitet i verksamhetens fokus
 • Vi värnar om en digital kompetensutveckling för alla i företaget
 • Vi säkerställer digital trygghet och säkerhet för våra system och tjänster
 • Vi utvecklar marknad och kundkontakt i digitala kanaler
 • Vi vill göra en samhällsinsats för att öka förmågan och möjlig­heten att bidra till och delta i det digitala samhället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen