Vi bryr oss om vad du tycker!

I måndags fick hälften av Botkyrkabyggens hyresgäster årets kundenkät. Vi hoppas att ni vill svara på frågor om ert boende, så att vi vet vad ni vill förbättra till nästa år.

Enkäten delades ut av Botkyrkabyggens anställda. Var du inte hemma så lade vi enkäten i brevlådan. Du svarar antingen genom att fylla i enkäten på papper och skicka tillbaka i kuvertet som följde med, eller via internetlänken som följer med enkäten.

Företaget AktivBo som hjälper oss med enkäten garanterar att alla svar är anonyma gentemot Botkyrkabyggen. Numret som finns på enkäten används för att sortera in alla svar efter område och fastighet, samt för att kunna skicka ut påminnelser. Men Botkyrkabyggens personal har ingen möjlighet att se hur enskilda hyresgäster har svarat.

Alla svar vi får in kommer att läsas och ligger till grund för Botkyrkabyggens arbete under nästa år. Genom att svara hjälper du oss att förstå vad som är viktigast att förbättra just där du bor.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen