Åtgärder för att återställa garaget på Grytstigen 2 efter branden

Botkyrkabyggen beklagar de problem som branden i garaget orsakat våra hyresgäster. Sedan tisdag den 9 juli har vi haft förstärkt bevakning med väktare och egen personal. Nu är det viktigt att så snart som möjligt återställa garaget så att ni kan använda det igen.

För allas skull är det viktigt att saneringen av de brända delarna av garaget kan sättas igång så snart som möjligt. För att så ska kunna ske kan inte fordon och tillhörigheter vara kvar på nedre plan i garaget. Vi kan inte börja sanera förrän alla fordon och tillhörigheter där är borta.

torsdag den 18 juni kommer därför hyresgästernas behörighet till den nedre garageporten att tillfälligt upphöra. Det gör vi för att saneringsarbetet ska kunna påbörjas fullt ut och garaget återställas till ursprungligt skick. De som måste flytta sina fordon kan hämta parkeringstillstånd på Botkyrkabyggens kundcenter i Tumba. Tillståndet gäller endast på Botkyrkabyggens parkeringsplatser för gäster/besökare.

Saneringen görs i olika steg, en del är redan igångsatt som till exempel demontering av armaturer. Måndag den 22 juli påbörjas högtrycks- och mekanisk tvätt. Därefter kommer delar av garaget att behöva målas. Först när saneringsarbetet är klart kan vi bedöma hur omfattande målningen kommer att vara. Men vår förhoppning är att delar av garaget kommer att kunna tas i bruk direkt efter att saneringen är klar, preliminärt vecka 31.

Torsdagen den 25 juli kl 18:00 samlar Botkyrkabyggen till informationsmöte utanför garaget. Välkomna!

Med vänliga hälsningar,

AB Botkyrkabyggen