Totalt eldningsförbud i hela Stockholms län

I det torra sommarvädret råder återigen totalt eldningsförbud i hela länet. Detta för att inte elden ska riskera att sprida sig till skog och mark.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Detta gäller även vid kommunens anläggningar och badplatser.

Den här gången gäller eldningsförbudet även på de särskilda grillplatser som finns iordningsställda i våra områden. Det innebär att du inte får grilla på grillplatserna hos Botkyrkabyggen. 

Eldningsförbudet gäller tills vidare och utfärdas av Länsstyrelsen.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen