Bli en gårdsambassadör!

Boendekraft handlar om att ta tillvara på de boendes egen kraft. Boendes egen förmåga, vilja och kompetens att tillsammans med Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen utveckla våra områden.


De som arbetar med Boendekraft i våra områden kallas för gårdsambassadörer. Alla hyresgäster som tillsammans vill engagera sig för att bidra till trivsel, delaktighet och ökad trygghet i våra bostadsområden kan bli gårdsambassadörer.

 

Syfte och mål

Botkyrkabyggens och Hyresgästföreningens gemensamma avsikt är att skapa trivsel, delaktighet, engagemang och trygghet som leder till ökad nöjdhet bland de boende.

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har gemensamt tecknat ett boinflytandeavtal om Boendekraft. Fokus i avtalet ligger på trivselskapande åtgärder och ökad delaktighet bland de boende. Avtalet reglerar inflytandet över boendemiljö, ombyggnad och upprustning av Botkyrkabyggens nuvarande och tillkommande fastighetsbestånd.

Vad ingår i Boendekraft?

Boendekraft kan arbeta med förbättringar och trivselfaktorer som rör allmänna utrymmen, trapphus, gården, lekplatsen etc. Både sådant som ökar trivseln och sådant som ökar tryggheten!

Vi vill bli fler!

De som arbetar med Boende­kraft i våra områden kallas för gårdsambassadörer. Alla hyresgäster som tillsammans vill engagera sig för att bidra till trivsel, delaktighet och ökad trygghet i våra bostadsområden kan bli gårds­ambassadörer. Man behöver inte vara medlem i Hyresgästföreningen för att bli gårdsambassadör.

Några exempel på vad man kan göra: vara lokalansvarig, ordna en bastu eller ett gym, odla, se till tvättstugan, boka städdagar med mera – allt i överenskommelse med hyresgäster i området.

För att bli en gårdsambassadör måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Respektera allas lika människovärde, föregå med gott exem­pel, vara en god förebild och känna stolthet för sitt område.
  • Som gårdsambassadör har man ingen beslutsfattande roll, dvs man måste lägga fram sina förslag som alla andra hyresgäster. Därefter tas beslut på ett bomöte.

Vill du vara med?

2016 har boendekraft vuxit till 232 gårdsambassadörer. Vi vill gärna bli fler!
Vill du vara med? Kontakta din bovärd eller din lokala hyresgästförening.

Hos Botkyrkabyggen är det vår bosociala samordnare som samordnar arbetet: Alvaro Fuentes,
tel 08-530 694 86, alvaro.fuentes@botkyrkabyggen.se

Läs mer under rubrikerna till vänster om vad som händer inom Boendekraft i området där du bor.


I Norsborg startade den första juniorgruppen med gårdsambassadörer 2014.

några tidigare projekt

Målning av entréhall på Albyvägen

Invigning av kvarterslokal på Alhagsvägen

Lekstuga och lusthus på Grytstigen
Både lekstuga och lusthus slog entusiastiska byggare till med på Grytstigen - som synes mycket uppskattat! Lekstuga på Grytstigen

Klicka på flikarna till vänster för att läsa mer om vad som händer inom Boendekraft i ditt område!

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2017-10-27