Nyproduktion i kvarteret Kantorn 2


   Bilden är en skiss på hur kvarteret är tänkt att se ut.

Botkyrkabyggen bygger 58 bostäder i centrala Tumba. Inflyttning planeras till mars 2018.

Botkyrkabyggen har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att uppföra 58 lägenheter i kvarteret Kantorn 2, som ligger bakom Tumba gymnasium, ett stenkast från pendeltågsstationen och Tumba C. Bostäderna kommer blockförhyras av kommunen som i sin tur hyr ut lägenheterna till nyanlända personer som fått uppehållstillstånd.

Bostäderna
Lägenheterna kommer ha ett rum och pentry samt eget badrum. De kommer ha en boyta om ca 30 kvadratmeter. Tvättstuga kommer ligga separat i en egen byggnad på gården. Bostäderna byggs, precis som ungdomsbostäderna som Botkyrkabyggen uppförde 2015-2016, med färdiga lägenhetsmoduler som tillverkas i fabrik och monteras på plats. De har också liknande planlösning som ungdomsbostäderna. Bostäderna uppförs i fyra tvåvåningshus. Totalentreprenör är Unibep. 

Botkyrkabyggen har sökt ett tillfälligt bygglov om 5 år för bostäderna på Kantorn 2. Efter den tiden kan bostäderna komma att användas till andra ändamål, till exempel ungdoms- eller studentlägenheter. 

Tidplan för arbetet
Mark- och grundläggningsarbeten påbörjades i augusti 2017. Modulerna levererades i oktober. I början av februari 2018 överlämnas bostäderna till kommunen och inflyttning är beräknad att ske i slutet av mars. Viss finplanering av området sker under våren 2018.

Bostäder för nyanlända
Bostäderna på Kantorn 2 kommer Botkyrka kommun hyra ut till nyanlända personer som fått sitt uppehållstillstånd och blivit anvisade till Botkyrka. Bakgrunden är den bosättningslag som trädde i kraft 1 mars 2016, som innebär att alla kommuner ska ta emot nyanlända personer som fått uppehållstillstånd. Som en del i att snabbt få fram bostäder gav Botkyrka kommun Botkyrkabyggen i uppdrag att uppföra bostäder. På Botkyrka kommuns hemsida hittar du mer information.

projektet

Byggstart: Hösten 2017
Inflyttning: Mars 2018
Antal lägenheter: 58
Antal rum: 1

Mer information:

Botkyrka kommun

Michael Ingre är Botkyrkabyggens projektledare för Kantorn 2.
Tel: 070-766 30 90, e-post: michael.ingre@botkyrkabyggen.se

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen