Nyproduktion i kvarteret Kantorn 2

Bilden är en skiss på hur det kan komma att se ut

Botkyrkabyggen bygger 58 bostäder i centrala Tumba. Inflyttning planeras till hösten/vintern 2017.

Botkyrkabyggen har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att uppföra 58 lägenheter i kvarteret Kantorn 2, som ligger bakom Tumba gymnasium, ett stenkast från pendeltågsstationen och Tumba C. Bostäderna kommer blockförhyras av kommunen som i sin tur hyr ut lägenheterna till nyanlända personer som fått uppehållstillstånd.

Bostäderna

Lägenheterna kommer ha ett rum och pentry samt eget badrum. De kommer ha en boyta om ca 30 kvadratmeter. Tvättstuga kommer ligga separat i en egen byggnad på gården. Bostäderna byggs, precis som ungdomsbostäderna som Botkyrkabyggen uppförde 2015-2016, med färdiga lägenhetsmoduler som tillverkas i fabrik och monteras på plats. De har också liknande planlösning som ungdomsbostäderna. Bostäderna uppförs i fyra tvåvåningshus.   

Botkyrkabyggen har sökt ett tillfälligt bygglov om 5 år för bostäderna på Kantorn 2. Efter den tiden kan bostäderna komma att användas till andra ändamål, till exempel ungdoms- eller studentlägenheter. 

Markarbetena på platsen planeras att starta i augusti. När markarbetena är klara kan modulerna levereras och monteras. Inflyttning är beräknad att ske under hösten/vintern 2017. Totalentreprenör är Unibep. 

Bostäder för nyanlända

Bostäderna på Kantorn 2 kommer Botkyrka kommun hyra ut till nyanlända personer. Bakgrunden är den bosättningslag som trädde i kraft 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner ska ta emot nyanlända personer som fått uppehållstillstånd. Som en del i att snabbt få fram bostäder gav Botkyrka kommun Botkyrkabyggen i uppdrag att uppföra bostäder. På Botkyrka kommuns hemsida hittar du mer information.

 

projektet

Byggstart: Våren 2017
Inflyttning: Planeras till hösten/vintern 2017
Antal lägenheter: 58
Antal rum: 1

 

Mer information:

Botkyrka kommun

Michael Ingre är Botkyrkabyggens projektledare för Kantorn 2.
Tel: 070-766 30 90, e-post: michael.ingre@rodatraden.se

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen