Nyproduktion i kvarteret Kantorn 2


   Bilden är en skiss på hur det kan komma att se ut.

Botkyrkabyggen bygger 58 bostäder i centrala Tumba. Inflyttning planeras till februari 2018.

Botkyrkabyggen har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att uppföra 58 lägenheter i kvarteret Kantorn 2, som ligger bakom Tumba gymnasium, ett stenkast från pendeltågsstationen och Tumba C. Bostäderna kommer blockförhyras av kommunen som i sin tur hyr ut lägenheterna till nyanlända personer som fått uppehållstillstånd.

Bostäderna

Lägenheterna kommer ha ett rum och pentry samt eget badrum. De kommer ha en boyta om ca 30 kvadratmeter. Tvättstuga kommer ligga separat i en egen byggnad på gården. Bostäderna byggs, precis som ungdomsbostäderna som Botkyrkabyggen uppförde 2015-2016, med färdiga lägenhetsmoduler som tillverkas i fabrik och monteras på plats. De har också liknande planlösning som ungdomsbostäderna. Bostäderna uppförs i fyra tvåvåningshus. Totalentreprenör är Unibep. 

Botkyrkabyggen har sökt ett tillfälligt bygglov om 5 år för bostäderna på Kantorn 2. Efter den tiden kan bostäderna komma att användas till andra ändamål, till exempel ungdoms- eller studentlägenheter. 

Tidplan för arbetet

Markförberedande arbeten på platsen planeras att starta i vecka 33. Mark- och grundläggningsarbeten beräknas pågå från augusti till oktober. Modulerna kommer levereras i oktober, under vecka 43. Inflyttning är beräknad att ske i februari 2018. Viss finplanering av området sker under våren 2018.

Bostäder för nyanlända

Bostäderna på Kantorn 2 kommer Botkyrka kommun hyra ut till nyanlända personer. Bakgrunden är den bosättningslag som trädde i kraft 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner ska ta emot nyanlända personer som fått uppehållstillstånd. Som en del i att snabbt få fram bostäder gav Botkyrka kommun Botkyrkabyggen i uppdrag att uppföra bostäder. På Botkyrka kommuns hemsida hittar du mer information.

projektet

Byggstart: Hösten 2017
Inflyttning: Planeras till februari 2018
Antal lägenheter: 58
Antal rum: 1

 

Mer information:

Botkyrka kommun

Michael Ingre är Botkyrkabyggens projektledare för Kantorn 2.
Tel: 070-766 30 90, e-post: michael.ingre@botkyrkabyggen.se

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen