Upphandlingar

Botkyrkabyggen genomför varje ett ett stort antal upphandlingar.  En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta.

Alla aktuella upphandlingar hittar du här vid sidan.

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Botkyrkabyggen lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2007:1091 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.


Vår adress
Besök: Tumba Torg 101, plan 1,Tumba Centrum, Botkyrka
Post:   Box 1, 147 21 Tumba
 
 

Upphandlingar


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen