Renovering

80 % av Botkyrkabyggens ca 10 600 hus byggdes på 60- och 70-talet. De här husen börjar nu bli slitna och är i behov av upprustning. Det betyder att vi har ett stort renoveringsprojekt framför oss när alla hus ska renoveras de kommande 10-15 åren.

Vi delar upp renoveringen i tre delar:

  • Fönsterbyte och fasadrenovering
  • Stambyte där vi byter ut rör och ledningar
  • Trygghetsåtgärder där vi tillsammans med er hyresgäster tittar på hur vi kan göra ert hus och område tryggare

För oss är det viktigt att alla våra hyresgäster ska kunna bo kvar efter en renovering – därför renoverar vi på en basnivå. Det som måste bytas ut byter vi ut men det som fungerar bra fräschar vi bara upp vid behov.

Stambyte

Ett stambyte betyder att vi byter ut vattenrör och ledningar i ditt hus. Efter ca 40–50 år är rören gamla och utslitna och risken är stor att det kan bli vattenläckor. Vi byter också till ett nytt, säkrare elsystem med enbart jordade uttag.

Under stambytet stänger vi av vattnet och river badrummet. Det gör vi för att komma åt rören och ledningarna i väggen. Efter att rören är utbytta bygger vi upp badrummet helt på nytt. När de nya stammarna är på plats släpper vi på vattnet igen. 

Under stambytet kommer vi behöva arbeta i din lägenhet ca 5–8 veckor. Det kommer vara besvärligt för dig men när det är klart har du fått ett nytt och fräscht badrum och stammarna kommer fungera i många år framöver.

Du får alltid information i god tid innan ett stambyte ska göras i ditt hus och bjuds också in till ett informationsmöte.

Se vår film om vad ett stambyte är och hur det går till.

 

Läs mer

Läs mer om renovering i vår broschyr - Renovering hos Botkyrkabyggen

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen