Vårt energiarbete

Eget vindkraftverk
Botkyrkabyggens eget vindkraftverk ligger i vindkraftsparken på Hedboberget i Rättvik. Elen som produceras här ger el till tvättstugor, hissar, belysning på gårdar och P-platser. Det är en avsevärd egen tillgång till förnyelsebar energi. Den motsvarar 20 % av vår förbrukning av fastighetsel, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel i ca 1500 lägenheter.

Dubbel återvinning av varmluft i Fittja
På Krögarvägen 2-6 har vi sedan tidigare återvinning av värmen i den luft som ventileras bort från lägenheterna. Istället för att värmen går till kråkorna, återanvänds den och värmer garagen. Värmen i den luft som ventileras bort från garagen tar vi numera också vara på med hjälp av värmepumpar och återanvänder till värme och varmvatten.

100 % miljövänlig värme 
Vår sista oljepanna, på Alice Tegnérs väg i Tullinge, togs bort under 2010. Den ersattes med bergvärmepump och solpaneler. Därmed har Botkyrkabyggen 100 % miljövänlig värme i alla bostäder.

Bättre inomhusklimat med SMHI-prognos

 • Energibesparing på 5-10 %
 • Jämnare inomhusklimat
 • Minskad miljöpåverkan

Tre goda skäl till att vi sedan några år styr värmen i våra hus med temperaturprognoser från SMHI. Med prognosstyrningen får vi ett jämnare inomhusklimat vid snabba väderomslag samtidigt som vi kan tillvarata effekterna av solinstrålning och värmelagring i byggnaderna under framför allt vår och höst.

100 solpaneler i Tumba
I maj 2015 satte vi upp 100 solpaneler på hustaken på Munkhättevägen i Tumba. Elen som produceras används i fastigheten, bland annat till tvättstugan, ventilationen och belysningen i trapphusen.

Några andra energiprojekt

 • vi tilläggsisolerar när vi renoverar fasader
 • byter till energisnål belysning och installerar rörelsestyrd belysning
 • väljer energisnåla vitvaror i våra lägenheter
 • sätter in vattenspar-utrustning i t. ex. dusch-kranen
 • inför individuell mätning av varmvatten och el när vi bygger nytt
 • kontrollerar och justerar in fläktar
 • bygger om undercentraler och ventilations-anläggningar för ökad effektivitet
 • tätar fönster och byter radiatorventiler

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen