Våra områden

Våra bostadsområden finns runt om i Botkyrka kommun. På kartan ser du de olika kommundelarna.
Botkyrka kommun är en av Stockholms läns 26 kommuner och ligger mellan Stockholm och Södertälje. Botkyrka sträcker sig från Mälaren i norr till Östersjön i söder. Kommunen har sju kommundelar; Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg i norr, Tullinge, Tumba samt Vårsta/Grödinge i söder. Botkyrka är en av Sörmlands äldsta kulturbygder och rymmer både storstadsbebyggelse, villaområden och glesbygd, vidsträckta strövområden, ett levande jordbruk och moderna arbetsplatser.

Näringsliv

I kommunen finns 5 000 arbetsplatser och över 23 000 arbetstillfällen. Cirka 95 procent är små och medelstora arbetsplatser. Största arbetsgivarna är Botkyrka kommun, Alfa Laval Nordic AB och DeLaval International AB.

Bostäder

Botkyrka har cirka 33 000 bostäder. Av dessa är 21 000 flerbostadshus och 12 000 småhus. AB Botkyrkabyggen äger och förvaltar totalt 10 600 lägenheter. Ungefär var tredje botkyrkabo bor hos oss.

Kommunikationer

Pendeltåg och tunnelbana samt ett väl utbyggt lokalt bussnät sörjer för goda kommunikationer. Två stora bilstråk går genom Botkyrka, riksväg 226 i söder och E4/E20 i norr. Flemingsberg Stockholm Syd, vid kommungränsen till Huddinge, erbjuder snabba tågförbindelser ut på stambanan. Mellan Botkyrka och Ekerö finns en färjeförbindelse.

Befolkning

Antalet invånare i kommunen är omkring 88 000. Medelåldern bland invånarna är 37 år. I Botkyrka talas omkring 100 olika språk.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Mer information

Mer information hittar du på Botkyrka kommuns hemsida www.botkyrka.se


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen