Tullinge

 

På östra sidan av Tullingesjön ligger Tullinge och på den västra ligger Hamringe. Tullinge präglas till stor del av småhusbebyggelse, och ambitionen vid sekelskiftet var att skapa en "trädgårdsstad" med möjlighet för arbetarna vid gjuteriet i Hamringe att bosätta sig i egnahem. Den centrala, högre bebyggelsen tillkom under 60-talet och framåt. I slutet av 60-talet fick pendeltågsstationen ett nytt läge och här byggdes Tullinge centrum ut. På det tidigare flygflottiljområdet växer den nya kommundelen Riksten Friluftsstad fram, med marknära bostäder med en blandning av upplåtelseformer.

Läs mer om Riksten Friluftsstad.
 

Sport, fritid och kultur

Tullinges egen hembygdsgård Trädgårdstorp, har både gamla hus och en festplats, där hembygdsföreningen står för midsommarfirande bl a. Vid Tullingesjön ligger Stendalsbadet, och härifrån kan man ta sig till Flottsbro med bad och skidanläggning. Friluftsområdet Brantbrink erbjuder både fotbollsplaner, tennisbanor, ishall och motionsspår. Lida friluftsområde med bad, skidbacke och belysta motionsspår ligger på bekvämt bussavstånd. I det s k Samhallhuset ligger ungdomsgården.

Förskola och skola

Det finns ett flertal förskolor i Tullinge och fyra låg/mellanstadieskolor. I Falkbergsskolan finns högstadium och några hållplatser bort ligger Tullinge gymnasium. 

Kommunikation

Bussförbindelse till Tumba finns utmed Huddingevägen. På mindre än 20 minuter tar dig pendeltåget till centrala Stockholm, till Tumba tar det bara tre minuter och till Södertälje 25 minuter. 

Service

Vid pendeltågsstationen ligger Tullinge Centrum med bland annat affärer, bank, restauranger och folktandvård. På andra sidan järnvägen i det s k Samhallhuset finns vårdcentralen. Medborgarkontor med tillgång till fullständig kommunal informationsservice finns i Tullinge centrum. 

Våra nyaste bostäder i Tullinge

Tullingebergsvägen
Tre punkthus, med mycket nytänkande: sedumtak för miljön och digitalteknik för framtiden. Här finns SeniorBo 65+ och rök- och pälsdjursfritt boende. 

Banslättsvägen
Ett helt nytt kvarter på den gamla Trädgårdsmästartomten erbjuder både högre och lägre hus. De högre husen är så kallade lågenergihus. Samtliga lägenheter är försedda med bullerdämpande fasader och fönster.

Riksten
I ett naturnära boende som saknar motstycke, har Botkyrkabyggen byggt drygt 100 nya hyresrätter. De första hyresgästerna flyttade in runt årskiftet 2008/2009, och under 2011 färdigställdes kvarteret intill med inflyttning i flera etapper.


 

Många mindre områden


Stendalsvägen   
Stendal är ett radhusområde av flerbostadsvillor där alla lägenheter har egen trädgård.

Flottbrovägen
Trädgårdstorpsområdet består byggt på sent 80-tal. Alla lägenheterna på markplanet har egen trädgård.

Sågstuguvägen/Flottiljvägen
Området byggdes under de första åren på 90-talet och har karaktär av flerbostadsvillor. Små lägenheter med annorlunda planlösning. Området ligger insprängt i äldre villabebyggelse. 

Anna Maria Roos väg
Triangeln är ett radhusområde, byggt 1992, där lägenheterna har egen trädgård. Tvättstuga och kvarterslokal ligger mitt i området.

Bernströmsvägen/ Alice Tegnérs väg
Kv. Bulten byggdes på 50-talet. Husen har tre våningar utan hiss. Hyresgästerna tar själva stort ansvar för skötseln av området och ser gärna att nya hyresgäster deltar i det arbetet. Även huset på Alice Tegnérs väg har engagerade hyresgäster som själva tar ansvar för skötseln av grönytorna. Huset från 40-talet innehåller små lägenheter. I båda områdena finns miljögårdar med källsortering.

Hamringevägen
Husen i Hamringe byggdes ursprungligen som arbetarbostäder för Alfa Laval, och ligger i en mycket idyllisk miljö av kulturhistoriskt värde. Naturmark, trädgårdstäppor, strandtomt med båt- och badbrygga ger prägel åt området. Samtliga hus rustades upp i mitten av 80-talet.

Röda Radhusen byggdes på 1940-talet. Varje hus är 3 rok med ett källarplan samt en egen uteplats som sköts av hyresgästen.

De villaliknande flerbostadshusen Vita villorna byggdes i början av seklet. Varje hus har en 1:a, en 2:a och en 4:a. Runt varje hus finns grönytor som sköts av hyresgästerna själva.

Svarta villorna är ett begrepp även om dom numera är röda.

 
   
 
 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2016-09-21