1700 marschaller visade väg för morgonpigga i Alby