Avfall i våra grovsoprum

Grovavfall är det avfall som är för tungt eller skrymmande för att läggas i det kärl som hushållsavfallet normalt samlas in i. I våra grovsoprum kan du till exempel lämna möbler, mattor, gardinstänger, barnvagnar och cyklar. I vissa av våra grovsoprum kan du även lämna elavfall, batterier och glödlampor. Läs på skyltarna vad som gäller.

Detta får du inte lämna i grovsoprummet

Här nedan ser du exempel på avfall som inte ska hamna i vårt grovsoprum utan istället lämnas på någon av återvinningscentralerna.

Miljöfarligt avfall
Varje hushåll ska själv transportera sitt farliga avfall till återvinningscentralen. Miljöfarligt avfall får inte hällas ut i avloppet. När avfallet lämnas ska det vara förpackat så att det lätt kan hanteras och lagras. Förpackningen ska vara märkt med mängd och innehåll. Olika typer av farligt avfall får inte blandas.

Exempel på farligt avfall är:

 • Batterier
 • Bekämpningsmedel
 • Målarfärg
 • Lösningsmedel, t ex tändvätska, aceton, terpentin, avfettningsmedel, lacknafta och bensin
 • Rengöringsmedel (sura och neutrala) – t ex lut, polish och allrengöringsmedel
 • Limrester
 • Spillolja
 • Sprayflaskor – t ex sprayfärg, klarlack, lim, startgas, tändargas, smörj- och rostlösare
 • Vitvaror – kylskåp, frysar, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, spisar och fläktar.

Explosivt avfall som ammunition, vapen och granater ska lämnas till polisen.

återvinnings-centraler

Återvinningscentraler i Botkyrka kommun finns här:

 • Skyttbrinks industriområde, Himmelsbodavägen 19, Tumba
 • Hallundavägen 4, Fittja trafikplats

Öppettider finns på SRVs hemsida.

Från och med den 1 maj 2016 behöver du inte ett särskilt passerkort till återvinningscentralerna, utan du använder din låsbricka för att komma in.

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen