Välkommen hem till Botkyrkabyggen i Fittja

I det här numret av nyhetsbrevet: 

LÄS TIDIGARE NYHETSBREV

2018

Nummer 1 2018

  


 

SENIORERNAS BERÄTTELSER BLIR KONST I FITTJA  

Konstkuben är en grå betonglokal i Fittja som trots sina betongväggar är allt annat än tråkig. Kuben står på parkeringen vid Värdshusvägen i Fittja och dess väggar smyckas av konstverk gjorda av Fittjabor tillsammans med konstnären Saadia Hussain. Botkyrkabyggen sponsrar konstprojektet vars syfte är att synliggöra osynliga grupper i samhället. Detta har tidigare gjort det möjligt för ungdomar, mammor och systrar i Fittja att illustrera sina berättelser på kuben. Nu startar det fjärde projektet som kommer att resultera i ett konstverk som förmedlar Fittjas seniorers livsberättelser. Berättelser som vi vanligtvis ser och hör väldigt lite av.
- Våra äldre syns inte så mycket i det offentliga rummet. Därför är det väldigt viktigt att lyfta fram deras röster och berättelser, säger Saadia Hussain.

Tanken med projektet är att omvandla minnen och stora ögonblick från Fittjas seniorers livstid till ett konstverk som förmedlar en värdig bild av områdets äldre. På så sätt hyllas både de äldre, men också åldrandet.
- Att åldras ses ofta som någonting negativt i vårt samhälle. Men jag tycker tvärtom att det är väldigt mäktigt att få äga alla dessa år och historier, säger Saadia Hussain.


Upp ↑


Fittjas seniorer kommer tillsammans med konstnären Saadia Hussain att skapa ett konstverk som ska pryda Konstkuben i Fittja.

VILL DU VARA MED?

Är du 65 år eller äldre och bor i Fittja? Eller känner du någon som är det och som vill vara med i konstprojektet? Ring då Botkyrkabyggens KundCenter på 08-530 694 90.


 

STAMBYTET PÅ KRÖGARVÄGEN 6

Det lyckade arbetet med att stamrenovera på Krögarvägen 10 avslutades under sommaren. I augusti strax därefter drog nästa stambyte igång på Krögarvägen 6. Förskolan som bedrivs i huset kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt under hela stambytet.

Arbetet på Krögarvägen 6 är nu alltså i full gång och innefattar byte av avloppsrör, vatten- och elledningar i lägenheterna. I samband med stambytet rivs badrummet helt och hyresgästerna får därefter ett nytt och fräscht badrum. Arbetet beräknas vara färdigt i hela huset i mitten av april 2019.

Botkyrkabyggen renoverar på en basnivå för att alla hyresgäster ska kunna bo kvar efter en renovering. Det finns dock alltid möjlighet för hyresgästerna att påverka standarden i sin lägenhet genom tillval.


FITTJA MODELL FÖR FLER OMRÅDEN

92% av Botkyrkabyggens hyresgäster i Fittja ger höga betyg till bolagets bemötande. Ljusmiljön och tillgång till dagsljus får höga betyg av 89%. 88% ger gårdarna höga betyg. Betygen i Fittja är de som ökat mest jämfört med Botkyrkabyggens andra områden. Bolaget tar därför det bästa av arbetet i Fittja vidare till fler områden. Och arbetet med att förbättra Fittja fortsätter.

– Mer finns att göra för att öka tryggheten, det gäller att förvalta det förtroende som de boende gett oss, säger Chris Österlund, VD.

 Upp ↑

innerdörr ger säkrare hiss

I augusti och september renoverades de två hissarna på Krögarvägen 26. Under renoveringen byttes hisskorgarna ut och en elektronisk innerdörr monterades, vilket ökar säkerheten i hissarna.

nya dörrar ökar säkerheten

Som en trygghetsskapande åtgärd byts entrédörrarna ut på Värdshusvägen 16, 26 och 32 samt Krögarvägen 10 under hösten. De nya dörrarna är magnetdörrar utan handtag som öppnas med en elektronisk låsbricka. Dessa nya funktioner gör dörrarna både säkrare mot inbrott och mer hållbara. Bra va!

 


 

NYA HYROR FRÅN JANUARI 

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har efter förhandlingar skrivit avtal om hyresjusteringar för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel. Bolaget kommer bland annat via ytterligare boinflytande skapa mer levande stadsdelar och stabila bostadsområden.

Parterna har även avtalat om de lägenheter som ska rustas upp, motsvarande ett påslag på ytterligare 700 kronor i månaden som träder i kraft när bostaden är upprustad. Men summan kan variera beroende på vilka tillval hyresgästen gör i sin bostad.

 Upp ↑

QVINNOR FORTSÄTTER ÖKA TRIVSELN

Förra hösten anställde Botkyrkabyggen nio långtidsarbetslösa kvinnor från Fittja för att städa trapphus och gårdar under ett år. Tack vare projektet Qvinna i Botkyrka är området idag renare och tryggare. Nu blir satsningen permanent, vilket innebär att kvinnorna i Fittja kommer att vara fortsatt anställda på Botkyrkabyggen samtidigt som en ny grupp startade upp i Norsborg i oktober. Botkyrkabyggens mål är att alla hus ska städas av kvinnor från områdena i framtiden.

FLER TAK RENOVERAS I FITTJA

Under året har taken på Krögarvägen 16 och Värdshusvägen 14 renoverats. Innan årets slut kommer det även ske takarbeten på Värdshusvägen 28–30, 34–36 och 40–42. Därefter fortsätter takarbetena tills alla Botkyrkabyggens tak i Fittja har renoverats. 


KALLT I LÄGENHETEN?

Temperaturen i din lägenhet är inställd på 20 grader. Tycker du att det känns kallare? Gå igenom dessa steg: 1. Se till att fönsterventilerna är öppna, 2. Stäng ventilen i köket, 3. Kontrollera att termostaten på elementet är påslaget, 4. Ställ inget framför elementen och 5. Vädra snabbt om du behöver.

Mät temperaturen innan du gör en felanmälan genom att placera en termometer mot en innervägg. Om temperaturen ändå visar under 20 grader, kontakta felanmälan.


 

SATSNING PÅ TRYGGARE GÅRDAR

Tack vare ett bidrag från Boverket på 20 miljoner kronor gör Botkyrkabyggen sin största satsning någonsin för att renovera gårdar i Fittja, Alby, Storvreten, och Norsborg. Till Boverkets bidrag lägger Botkyrkabyggen en lika stor summa, vilket sammantaget innebär 40 miljoner kronor till att skapa utemiljöer som främjar gemenskap och trygghet. Förslag på hur pengarna bäst används kommer att tas fram genom boendedialoger. Gårdarna planeras vara färdiga våren 2020.

Upp ↑

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen