Välkommen hem till Botkyrkabyggen i Fittja

I det här numret av nyhetsbrevet: 

LÄS TIDIGARE NYHETSBREV

2019

Nummer 1 2019

2018

Nummer 2 2018

Nummer 1 2018

DU VET VÄL OM ATT DU MÅSTE HA EN GILTIG HEMFÖRSÄKRING? 

För att få hyra en bostad hos Botkyrkabyggen måste du ha en giltig hemförsäkring. Att inte ha det kan få katastrofala följder. Om du t.ex. drabbas av en brand i din lägenhet täcker hemförsäkringen kostnaden för att sanera lägenheten. Har du ingen försäkring blir du som hyresgäst personligen skyldig hyresvärden dessa pengar. Som hyresgäst hos Botkyrkabyggen får du rabatt på hemförsäkring hos Trygg-Hansa. Läs mer här.
Den 6 juni invigdes ett nytt verk på Konstkuben i Fittja, den här gången skapat av Fittjas seniorer: Seniorernas konst.

NY MÅLNING I FITTJA HYLLAR SENIORERNA                                                                

Livserfarenhet, kamp och stöd till nästa generation. Det är temat i Seniorernas konst som invigdes på Konstkuben mitt i Fittja i juni.
Tio seniorer som bor i Fittja har tillsammans med den konstnärliga ledaren Saadia Hussain och med stöd av yngre kvinnor skapat den nya målningen. Att det i år blev ett verk av och med seniorer är ingen slump. Äldre är en grupp som inte alltid fått ta plats i det offentliga rummet, så nu var det verkligen dags.
- Det här är en hyllning till våra äldre. De bidrar till trygghet och att vi blir medvetna om varandras närvaro, att vi finns här i Fittja för varandra. Glöm inte: Vi alla – vi är Fittja! säger Saadia Hussain.

Konstkuben är initierad av Botkyrkabyggen som sponsrar Seniorernas konst, vilket är ett samarbete med Mångkulturellt Centrum och Konsthallen.
- Oavsett ålder, kön och bakgrund är vi en del av något som varit och som ska komma. Tillsammans ska vi utveckla den här platsen, byta parkering mot park, ensamhet mot gemenskap och nya mötesplatser, säger Botkyrkabyggens VD Chris Österlund.

Samma dag invigdes även Botkyrkabyggens nya lokal på Värdshusvägen 10.
- Det är en mötesplats för samtal om Fittja. För de som bor och verkar här, för de som vill berätta hur stadsdelen kan bli bättre och hur vi kan göra det tillsammans. Botkyrkabyggens hållbarhetsutvecklare kommer vara här två dagar i veckan från augusti, de som projekterar parken vi bygger här intill och även andra aktörer och föreningar kommer vara i lokalen, säger Chris Österlund.

Upp ↑


 

FASADER RENOVERAS I HELA FITTJA

Just nu pågår ett fasadrenoveringsprojekt i Fittja. Det är alla höghusen på både Krögarvägen och Värdshusvägen som ska få upprustade fasader, förutom Krögarvägen 2 där fasaden redan är upprustad.
Arbetet som görs kallas fasadfogning och innebär att man tar bort listerna mellan plattorna på fasaderna och ersätter med nya. Det görs på grund av att vissa lister är gamla och måste bytas ut eller för att de saknas helt. På så sätt tätar man fasaden och minskar risken för vattenskador vid kraftigt regn. Fasaderna kommer inte att tvättas i samband med renoveringen. Arbetet utförs genom att specialutbildade entreprenörer halar sig ned med rep längs fasaderna.
Arbetet började på Krögarvägen 6 i början av maj och fortsatte sedan med resten av höghusen på Krögarvägen. Under sommaren gjordes ett uppehåll och nu fortsätter arbetet på Värdshusvägen. Arbetet tar ungefär 1,5 veckor per hus. Arbetet med alla hus beräknas vara klart i oktober.


ETT TRYGGT OCH TRIVSAMT FITTJA

Botkyrkabyggen har påbörjat ett stort utvecklings- och trygghetsarbete i Fittja. En viktig första åtgärd är att se till att området är helt, rent och snyggt. Några övriga konkreta åtgärder som genomförts är:

  • Trygghetsvandringar varje månad med åtgärder, förstärkta insatser mot olovlig andrahandsuthyrning
  • Lägesanalys gällande tryggheten varje vecka i samarbete med kommunen och polisen
  • Att i samarbete med kommunen anställa trygghetsfältare som kommer att röra sig i offentliga miljöer för att skapa trygghet
  • Dialoger med boende
  • Ny möteslokal på Värdshusvägen 10 med aktiviteter och lokal närvaro på kvällar, helger och nätter med bland annat nattvandrare
Vill du engagera dig för tryggheten i Fittja? Läs mer om fokusgruppen för trygghet längre ner. 

Upp ↑

NY LAG OM RÖKFÖRBUD

På grund av en ny lag om tobak är det från den 1 juli 2019 förbjudet att röka på en rad offentliga platser. Rökförbudet gäller bland annat på lekplatser, entréer till offentliga lokaler och uteserveringar.

Det innebär att det nu är förbjudet att röka på samtliga lekplatser på Botkyrkabyggens gårdar. Rökförbudet gäller också vid vissa entréer till lokaler som är öppna för allmänheten. Botkyrkabyggen har satt upp skyltar om att rökning är förbjudet på de platser där rökförbudet gäller.

Vänligen respektera rökförbudet.     

UTÖKAT ARBETE MOT RÅTTOR

Botkyrkabyggen har utökat samarbetet med Anticimex och kommer dra igång en större sanering av råttor i Fittja. För att hindra spridningen av råttor är det mycket viktigt att tänka på att inte slänga mat eller sopor utomhus utan att alltid lägga soporna i soptunnan och inte bredvid. Det är också viktigt att inte mata fåglar.


 


Bilden är ett exempel, platsen kan se annorlunda ut. 

bygget av mötesplats startar

Nu startar byggandet av en ny aktivitets- och mötesplats på parkeringen vid Värdshusvägen intill centrum. Den nya platsen är en del i Botkyrkabyggens stora utemiljösatsning. Platsen ska vara till för alla Fittjabor men särskilt för barn och unga. Renoveringen av platsen kommer vara färdig lagom till sommaren 2020.

TRYGGARE ALLMÄNNA UTRYMMEN MED LÅS

Botkyrkabyggen har installerat nya elektroniska lås till allmänna utrymmen, som entréer och källare, i hela Fittja. Det innebär att du endast kan komma in till källarförråden om du har ett registrerat förråd och har fått behörighet på din låsbricka. Du som tidigare haft nyckel till förrådet ska ha fått behörighet på din låsbricka nr 1, kontakta annars din bovärd.
Bytet har gjorts för att öka tryggheten för er boende då obehöriga inte kan ta sig in i allmänna utrymmen längre. "DET HAR VARIT FANTASTISKT"

Ulf Hansson har bott 48 år hos Botkyrkabyggen och är en av konstnärerna bakom Seniorernas konst.
- Det har varit fantastiskt och vi har fått hjälp av de unga tjejerna med detaljerna. Det här glömmer jag inte i första taget, säger han.

Händerna i mitten av målningen är hans favorit.
- Det är rörande med den gamla människan som hjälper en bebis. För mig var det också viktigt att jag avbildades med hörlurar eftersom jag sysslar med amatörradio på kvällarna, säger Ulf Hansson.

Upp ↑

 


VILL DU TYCKA TILL OM TRYGGHET?

Botkyrkabyggen bjuder in alla boende som vill vara med och tycka till om tryggheten i Fittja till en fokusgrupp om trygghet. Att vara med i fokusgruppen innebär att du en gång per månad får svara på fem frågor om tryggheten i Fittja via din mobil eller dator. Det är en bra chans att få vara med och påverka trygghet en i Fittja.

Vill du veta mer eller anmäla dig? Hör av dig till: charlotte.ekfeldt@botkyrkabyggen.se.

Tillsammans kan vi göra Fittja till en ännu bättre stadsdel att bo i!

missa inte allt som händer i fittja

Det händer en massa spännande saker i Fittja i höst. Här är ett urval av allt.
• Lördag 14 september: Allmändalen på Mångkulturellt centrum och Fittja mat och konst på Botkyrka konsthall.
• Lördag 12 oktober kl. 10-15: städ- och planteringsdag med grillning. Håll utkik på Mina sidor för mer information!  

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen