Välkommen hem till Botkyrkabyggen i Storvreten

I det här numret av nyhetsbrevet: 

LÄS TIDIGARE NYHETSBREV

2019

Nummer 1 2019

2018

Nummer 2 2018

Nummer 1 2018

DU VET VÄL OM ATT DU MÅSTE HA EN HEMFÖRSÄKRING? 

För att få hyra en bostad hos Botkyrkabyggen måste du ha en giltig hemförsäkring. Att inte ha det kan få katastrofala följder. Om du t.ex. drabbas av en brand i din lägenhet täcker hemförsäkringen kostnaden för att sanera lägenheten. Har du ingen försäkring blir du som hyresgäst personligen skyldig hyresvärden dessa pengar. Som hyresgäst hos Botkyrkabyggen får du rabatt på hemförsäkring hos Trygg-Hansa. Läs mer här.
Projektsamordnare Jonas Holm och projektledare Cecilia Thand ser fram emot att byta rör och ledningar i ditt hus.

ÄNTLIGEN DAGS FÖR STAMBYTE I STORVRETEN                                                                

I våras startade stambyte på Hålvägen 20 och där är projektet nu i full gång. Under hösten kommer ytterligare ett stambytesprojekt att starta i Storvreten: på Odlingsvägen 2–10, senare följt av Storvretsvägen 15–23 och 25–33.
Cecilia Thand, projektledare, och Jonas Holm, projektsamordnare, är radarparet som ansvarar för stambytet i Storvreten hos Botkyrkabyggen.
- För mig är det väldigt kul att gå in i de här husen eftersom jag har vuxit upp här. Det känns som att gå in i mitt barndomshem, säger Cecilia Thand.

Ett stambyte innebär att vi byter ut vattenrör och ledningar i ditt hus eftersom de är gamla och risken är att det kan bli vattenläckor. Badrummet rivs och byggs sedan upp på nytt. Det kommer vara besvärligt under de cirka åtta veckor vi behöver arbeta i din lägenhet men när det är klart har du fått ett nytt och fräscht badrum. Din projektsamordnare Jonas Holm kan du vända dig till under hela stambytet och han kommer se till att stambytet ska bli så bra som möjligt för dig och din familj.
- Det kommer bli några besvärliga veckor men det kommer också bli väldigt fint när det är klart, säger Jonas Holm. Det är jättekul att vi nu sätter igång.

Under hösten startar stambytet på Odlingsvägen 2–10. Därefter fortsätter Botkyrkabyggen med Storvretsvägen 15–23 som förhoppningsvis kan starta till årsskiftet. Sist ut är Storvretsvägen 25–33. De tre husen ska vara färdigrenoverade sommaren 2020. Alla Botkyrkabyggens hus i Storvreten ska stambytas och så fort en plan finns kommer berörda boende att få information.

Upp ↑


 

EN VIKTIG BISYSSLA FÖR MILJÖN

Hela sex bikupor finns nu runt om i Storvreten som en del av Botkyrkabyggens biologiska mångfaldsprojekt. Bikuporna har sällskap av cirka 100 insektshotell och fågelholkar som sattes upp i hela Storvreten i våras. Allt för att ge insekter och bin en så bra plats att leva på som möjligt.
Att placera ut bikupor är ett led i Botkyrkabyggens arbete med FN:s globala mål för hållbar utveckling och särskilt mål 15 som handlar om biologisk mångfald och ekosystem. Bin har i flera år minskat i antal och flera biarter är hotade. Bin är mycket viktiga för oss människor eftersom de pollinerar blommor, buskar och träd så att dessa kan sprida sig och leva vidare. Utan pollinering blir skördarna mindre och sämre utvecklade. Bin påverkar alltså i hög grad vår miljö.
Till skillnad från getingar är bin lugna och snälla djur och sticks bara om de måste försvara sig. Du kan skilja bin från getingar genom att se på benen: bin har svarta ben medan getingar har gula. Bin ger också mumsig honung: Botkyrkabyggen kunde skörda sin första honung i somras!

Vill du hjälpa till att sköta bikuporna? Mejla miljovard-storvreten@botkyrkabyggen.se.


UTEMILJÖRENOVERINGEN STARTAR

Under sommaren har renoveringarna av utemiljöerna startat. Det är sju gårdar i Storvreten som kommer att renoveras: tre på Passvägen, på Hålvägen 4–26, på Branta backen 2–6 och 3–29 samt på Stenvägen.
På alla gårdar kommer det att anläggas grillplatser och ny växtlighet som träd, buskar och blommor. De flesta gårdarna kommer också att få sportytor som basket- och bandyplan, utegym eller boulebana. På alla gårdar kommer lekplatserna också att rustas upp eller helt ny utrustning att anläggas. Till grund för åtgärderna ligger dialogerna med hyresgästerna som fördes tidigare i år. Renoveringarna kommer vara klara till sommaren 2020 så gårdarna är redo att börja användas när sommaren kommer.

Upp ↑

NY LAG OM RÖKFÖRBUD

På grund av en ny lag om tobak är det från den 1 juli 2019 förbjudet att röka på en rad offentliga platser. Rökförbudet gäller bland annat på lekplatser, entréer till offentliga lokaler och uteserveringar.

Det innebär att det nu är förbjudet att röka på samtliga lekplatser på Botkyrkabyggens gårdar. Rökförbudet gäller också vid vissa entréer till lokaler som är öppna för allmänheten. Botkyrkabyggen har satt upp skyltar om att rökning är förbjudet på de platser där rökförbudet gäller.

Vänligen respektera rökförbudet.     

BÄNKAR FÖR TRÖTTA BEN

Du har väl inte missat de nya bänkarna runt Passvägen 2–32?

För alla som ska bestiga den långa backen finns nu sex extra bänkar som man kan ta igen sig på under sin färd upp.

Bänkarna finns här: vid porten på 4:an, 12:an och 32:an, två vid 6:an (en utanför tvättstugan och en nedanför soptunnan) och vid nedersta garageporten.


 

kundcenter i nya lokaler

I somras flyttade Tumba KundCenter till nya lokaler på Gröndalsvägen 6. Det nya KundCentret har samma öppettider och tillgänglighet som tidigare. Skillnaden är att alla tillval du som hyresgäst kan välja mellan finns samlade här så att du kan titta på allt innan du bestämmer dig. Läs mer om tillval här.

______________________

missa inte allt som händer!

  • Lördagen 7 september kl. 12–16: Gårdsfest på Odlingsvägen 2–10
  • Söndagen 8 september kl. 12–16: Gårdsfest på Hålvägen 22
  • Lördagen 12 oktober kl. 10–15: Städ- och planteringsdag med grillning

Håll utkik på Mina sidor för mer information!

REKORDMÅNGA SOMMARJOBBARE I ÅR 

I sommar har drygt 150 ungdomar (inklusive arbetsledare) jobbat hos Botkyrkabyggen, vilket är en stor ökning jämfört med förra året då 100 ungdomar fick jobb.

Sommarjobbarna har bland annat plockat skräp och rensat ogräs och på så sätt bidragit till ett rent och välskött område.

- Vi har ett ansvar som en stor aktör i kommunen och ser det som en självklarhet att erbjuda jobb till kommunens unga under sommaren, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.

Upp ↑ 


NYA KVARTERSLOKALER PÅ PASSVÄGEN

Två nya kvarterslokaler öppnar snart på Passvägen 2 och 15. Lokalerna har renoverats så att de ska bli fräscha och fina. Kvarterslokaler är lokaler som du som hyresgäst kan boka till barnkalas, träffar eller liknande tillställningar. För mer info om kvarterslokaler, se här. Där kommer de nya lokalerna snart att dyka upp. Är du intresserad av att vara med och sköta lokalerna? Mejla miljovard-storvreten@botkyrkabyggen.se.


SKADEDJUR? TÄNK PÅ DET HÄR!

Du vet väl om att du får hjälp utan kostnad om du har skadedjur? Så fort du upptäcker att du har skadedjur i din lägenhet, till exempel vägglöss, ska du ringa Anticimex. De hjälper dig helt gratis. Om du inte ringer Anticimex kan skadedjuren sprida sig och orsaka ännu större skada. Du måste meddela så fort du upptäcker skadedjur och du är också skyldig att släppa in Anticimex när de ska sanera, samt att följa deras och Botkyrkabyggens instruktioner. Anticimex har tel. 075-245 10 00.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen