Miljö- och kvalitetspolicy

Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag som erbjuder bostäder dit människor vill flytta och där människor bor kvar. Utgångspunkten för vårt miljö- och kvalitetsarbete är att det ska främja hållbar utveckling samt leda till ständig förbättring av vår verksamhet och nöjda kunder. Vi förverkligar detta genom att vara lyhörda för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Vi arbetar för att bidra till sunda och miljöanpassade inomhus- och utomhusmiljöer för dem som bor i våra fastigheter, såväl för befintliga som för framtida generationer. Vi uppfattas som nära, engagerade och pålitliga.

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt verka för att våra medarbetare är engagerade, motiverade och kompetenta och motiverar dem till delaktighet i vårt miljö- och kvalitetsarbete.
  • Tillsammans med våra entreprenörer och leverantörer utveckla ett samarbete och partnerskap som leder till kostnadseffektiva, hållbara och kvalitativa tjänster och produkter som stärker vårt varumärke. 
  • I dialog med våra hyresgäster skapa hållbara bostadsområden och sunda miljöer både inomhus och utomhus.
  • Hushålla med resurser samt använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder i vår nybyggnation/ombyggnation och förvaltning.
  • Kontinuerligt arbeta för att uppfylla våra mål samt gällande lagar och övriga krav som berör vår verksamhet.
  • Kontinuerligt arbeta för att förbättra vår verksamhet.

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen