Organisationen

Botkyrkabyggen är uppbyggt för att på bästa möjliga sätt möta våra hyresgästers behov och ta hand om våra fastigheter.

Botkyrkabyggens organisation

Affärsområde södra – ansvarar för förvaltning i våra områden i södra Botkyrka.

Affärsområde norra - ansvarar för förvaltning i våra områden i norra Botkyrka samt kundservice.

Ekonomi – ansvarar för redovisning och controlling.

Kommunikation och marknad – ansvarar för hyresgästkommunikation, marknadsföring, utveckling av webb samt presskontakter.

HR – ansvarar för personalfrågor och rekrytering.

Affärsutveckling – ansvarar för IT, hållbarhet, kvalitetsarbete samt trygghetsfrågor.

Bygg & Teknik – ansvarar för vårt planerade underhåll, renovering och projektutveckling.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen