Organisationen

Botkyrkabyggen är uppbyggt för att på bästa möjliga sätt möta våra hyresgästers behov och ta hand om våra fastigheter.

Botkyrkabyggens organisation

Affärsområden

Affärsområde södra – områdena Tumba och Storvreten

Affärsområde norra  områdena Alby, Fittja och Norsborg samt kundservice

Våra två affärsområden har yttersta affärsansvaret för fastigheterna och boende med drift och förvaltning inklusive kundservice. Affärsområdena har även ansvar för fastigheternas affär, underhåll och utveckling som nyproduktion.

Stabsfunktioner

Ekonomi  ansvarar för redovisning och controlling

Kommunikation och marknad ansvarar för marknadsfrågor, intern och extern kommunikation samt presskontakter

HR  ansvarar för personalfrågor, rekrytering och kompetensutveckling

Affärsutveckling – ansvarar för hållbar och digital utveckling

Bygg & Teknik – bolagets projektkontor, ansvarar för beställning och genomförande av projekt, uppdrag och underhåll samt tillhandahåller projektledning inom andra verksamhetsområden

organisationsbild

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen