Qvinna i Botkyrka

Jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka har nu pågått sedan september 2017. Satsningen startade i Fittja med nio långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk härkomst som började arbeta hos Botkyrkabyggen i Fittja. Alla kvinnorna bodde också i Botkyrkabyggens hus i Fittja. Arbetet består i att städa trapphus och se över utemiljön samtidigt som de med hjälp av sin lokala förankring verkar som ambassadörer för Fittja och skapar trygghet och trivsel i området. De får också undervisning i svenska. I oktober 2018 utökades satsningen till Norsborg. I februari 2019 var totalt 15 kvinnor anställda hos Botkyrkabyggen. 


I oktober 2018 började fem kvinnor arbeta i Norsborg: Birgul Kargi, Chithira Raveendean, Yodit Zemichael Bairu, Cemile Topal och Majda Boukiddar.

Målet med satsningen är att få kvinnor med utländsk härkomst att komma ut i arbetslivet och få möjlighet till egen försörjning, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnorna har förutom undervisning i svenska också gått utbildningar i jämställdhet, friskvård, hantering av hot och våld samt hjärt- och lungräddning. Under tiden satsningen har pågått har kvinnorna utvecklats mycket både gällande ökat självförtroende och självkänsla. De har även ökade kunskaper i svenska. Att anställa lokalt förankrade kvinnor kan leda till ökad trygghet och minskad skadegörelse i området. På sikt kan det även leda till höjda marknadsvärden i bostadsområdena.

När Botkyrkabyggen startade Qvinna i Botkyrka började kvinnorna städa i de trapphus i Fittja där vi hade mest problem när det gällde skadegörelse, nedskräpning och otrygghet. Botkyrkabyggen har gjort enkätmätningar på hur nöjda hyresgästerna är med städningen i de trapphus och tvättstugor som kvinnorna städar och ser att de flesta är mycket nöjda. Kvinnorna har gjort att kvaliteten på städningen har höjts avsevärt.

Susanne Axelsson Heldring, HR-chef, och Konstantina Chatzoudis, arbetsledare, i Qvinna i Botkyrka-bilen.

Från och med mars 2019 tar Botkyrkabyggen över all trapphusstädning i egen regi i hela Fittja och Norsborg. Botkyrkabyggen har sagt upp avtalen med entreprenören och permanentar därmed det som tidigare var ett projekt. Botkyrkabyggen kan se att satsningen lönar sig ur både ett ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. 

 Se filmen om Qvinna i Botkyrka: 

Qvinna i botkyrka i media

 

Priser och nomineringar

Årets mångfaldssmarta företag 2018
Botkyrkabyggen vann priset för Årets mångfaldssmarta företag 2018 som delas ut av nätverket Mine. Qvinna i Botkyrka är en av insatserna som ledde till vinsten. Läs mer här.

Svenska jämställdhetspriset 2019
Qvinna i Botkyrka gav Botkyrkabyggen en finalplats i Svenska jämställdhetspriset 2019, men det räckte inte till en förstaplats den här gången. Läs mer här.  


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen