Trygghetspaketet

Vårt trygghetspaket har samlat ihop några av våra mest populära tillval inom trygghet och säkerhet. Det kostar 305 kr/mån och följande ingår:

  • Säkerhetsdörr med dörröga, 9-tillhållarlås samt inre postlåda.
  • Spisvakt
  • Dörr- och balkongspärr
  • Brandvarnare (3 sammankopplade)
  • Brandfilt

Läs mer i vår broschyr Tillvalspaket Trygghet. 

för dig som har valfritt lägenhetsunderhåll

Du som har valfritt lägenhetsunderhåll kan beställa trygghetspaketet om du går över till behovsstyrt lägenhetsunderhåll. För dig ingår också målning av väggar och tak i hallen i det här tillvalspaketet.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen