74 nya ungdomsbostäder

Från augusti 2015 och fram till hösten 2016 byggde Botkyrkabyggen 74 ungdomsbostäder i Storvreten och Tuna, med gångavstånd till Tumba centrum. Projektet bestod av tre delar:

  • 30 lägenheter på Harbrovägen
  • 24 lägenheter på Hålvägen
  • 20 lägenheter på Tunavägen

Ungdomsbostäderna byggdes med färdiga lägenhetsmoduler och på mark som Botkyrkabyggen redan äger eller delvis äger. Detta för att kunna hålla nere byggkostnaderna och därmed hyrorna. Hyran för ungdomsbostäderna är 4792 kronor i månaden, exklusive hushållsel, värme och varmvatten. 

Lägenheterna är till för ungdomar mellan 18 och 25 år. Inflyttning skedde hösten/vintern 2016. Inflyttningsdatumena var:

  • 1 oktober för Harbrovägen
  • 15 november för Hålvägen
  • 15 december för Tunavägen 

Totalentreprenör för byggprojektet var Lövdalens Bygg AB. De färdiga lägenhetsmodulerna levererades av Moelven.

 

Läs mer

Läs mer i foldern.

Läs mer om lägenheterna och uthyrningsvillkoren här.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen