Renovering av Krögarvägen 2

Renoveringen av Krögarvägen 2 i Fittja pågick från slutet av augusti 2015 och fram till sommaren 2016. Huset har 68 lägenheter som bland annat fick nya badrum, nya fönster, ny el och en uppfräschning i köket.

Renoveringen utgick från det vinnande bidraget i tävlingen Nordic Built Challenge, som tog fasta på grundidén med Fittja. Bakom det vinnande bidraget, Fittja People’s Palace, står byggbolaget NCC och arkitektbyrån Spridd.

Inför renoveringen skedde ett omfattande arbete med att utveckla den så kallade köksbordsmodellen, en dialogmodell där de boende får vara med och påverka renoveringen. En utställningslokal ställdes i ordning i huset, där hyresgästerna fick ta del av visionen och själva bidra med sina kunskaper om huset och lägenheterna.

Utgångspunkten var att renovera huset varsamt, med målet att förbättra sådant som redan var bra och åtgärda det som fungerar sämre. Husen i Fittja är välplanerade och byggda av gedigna material – i fasaden på Krögarvägen 2 finns krossad marmor och röd Älvdalsporfyr och golven i trapphallarna är av vit marmor. Ytskikten var däremot slitna, liksom rör och ledningar, och många upplevde trapphusen och utomhusmiljön som otrygg. Därför byggdes entrén och trapphusen om med glaspartier, som ska bidra till en ljusare och tryggare känsla.

Renoveringen inne i lägenheterna startade i början av september 2015. Badrum och wc fick nya rör och nya ytskikt. Renoveringen utfördes med en metod som gör att hyresgästen kan bo kvar i lägenheten under tiden, med tillgång till duschar och toaletter på annat ställe i huset. I köket gjordes en varsam renovering. Köken har tidstypiska drag och fungerade i de flesta fall väl, därför räckte det i många fall att byta bänkskivor och lacka om köksluckorna. I slutet av november 2015 var hälften av alla badrum renoverade. 


Skiss över hur den övre entrén skulle se ut när det blev klart 

- Våra rutiner börjar att ta form. Som alltid i ett pilotprojekt har det varit en del mindre problem i början, men allt har löst sig bra tack vare engagerade hantverkare och förstående hyresgäster, säger Botkyrkabyggens projektledare Kasper Nilsson.

- Ett speciellt tack vill vi rikta till hyresgästerna, som verkligen har ställt upp och underlättat arbetet.

Balkongdörrar och balkongfronter byttes med start våren 2016. I början av sommaren 2016 var det mesta i lägenheterna klart, förutom arbeten med tvättstugor och allmänna utrymmen som entréer och hisshallar och vissa efterarbeten i lägenheterna.

Renoveringen i sin helhet blev klar sommaren 2016 med undantaget att vissa mindre arbeten fortsatte efter sommaren och en bit in på hösten. 


Skiss ur det vinnande bidraget Fittja People’s Palace av arkitektbyrån Spridd

Kontakt för hyresgäster

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson var Botkyrkabyggens projektsamordnare för
Krögarvägen 2. 
Tel: 08-530 692 23, e-post: peter.persson@botkyrkabyggen.se

Mer om renoveringen:
Broschyr om renoveringen av Krögarvägen 2

 

Filmer av NCC: Hållbar renovering och Se det som redan finns

 
Kick-off med hyresgäster, hantverkare och Botkyrkabyggen inför renoveringsstarten i slutet av augusti 2015.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen