Välskött hemma

Självklart vill du att allt ska fungera i din lägenhet, och att den ska kännas trivsam. Du har ansvaret för att se till att din lägenhet är i gott skick, och kan göra en hel del själv.

Köket

Kyl och frysskåp
Kyl och frys behöver rengöras ibland. Frosta av kylskåp och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt isen tina av sig själv. Använd inga vassa föremål för att hacka bort is när du forstar av frysen. För att påskynda avfrostningen kan man ställa in en kastrull med hett vatten i frysskåpet. Samla smältvattnet i ett kärl för att förhindra att vattnet rinner ut på golvet. Avfrostade kyl- och frysskåp förbrukar mindre el. Om du är osäker på hur du gör kan du vända dig till din bovärd. Bovärden vet också om skåpen i din bostad är självavfrostande.

Behöver du mer information om just din kyl eller frys? Bra information finns ofta på tillverkarens hemsida, där du söker på modellnumnret. Modellnumret hittar du på en klisterlapp inne i kylen/frysen.

Länk till Cylinda  

Länk till Electrolux

Rent bakom spisen
Rengör regelbundet bakom spisen. Den har hjul baktill och dras enkelt ut om du lyfter den i framkanten.

Rengör köksfläkten
Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel. Har du kolfilterfläkt måste filtret bytas varje år för att fläkten ska vara effektiv. Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna ett fönster i ett annat rum så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

Badrum - WC

Rinnande toalett
Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det inte hjälper, stäng avstängningsventilen som finns på vattenledningen till toalettstolen. Då hindras att vattnet rinner i onödan. Gör en felanmälan, så att vi kan åtgärda felet.

Rensa vattenlås
Rensa vattenlåset i tvättställ och diskbänk. Ställ en hink under och öppna vattenlåset. Spola med hett vatten. Hjälp till med en pinne eller flaskborste. Spola ned det du har rensat bort i toaletten. På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland vilket du enkelt gör själv:

 1. Ställ en hink under vattenlåset innan du öppnar det så att inte vatten och smuts rinner ut på golvet.
 2. Skruva isär vattenlåset underifrån. Observera hur packningar är monterade, rätt återmontering är garanti för att låste inte läcker.
 3. Rengör vattenlåset gärna med flaskborste.
 4. Återmontera vattenlåset.
 5. Spola igenom med hett vatten.

Är du osäker hur du skruvar isär vattenlåset - vänd dig till bovärden för en visning.

OBS! Det är inte tillåtet att använda kraftiga kemikalier, som kaustiksoda, för rensning.

Stopp i avloppet
Rengör golvbrunnen i badrummet med jämna mellanrum. Där samlas hår, hudavlagringar och tvålrester som med tiden ger dålig lukt.

Gör så här för att rensa golvbrunnen

 • Lyft gallret som täcker golvbrunnen
 • Ta bort håravfall och annat
 • Spola med handduschen och torka av
 • Sätt tillbaka gallret.

Spola ned det du har rensat bort i toaletten. Om du får stopp i avloppet gör det rent genom att ta bort avfall som sitter i vägen. Se tips ovan för att rengöra golvbrunnen och rensa vattenlåset. Stopp som du inte kan åtgärda själv anmäler du till Felanmälan 08-530 693 93. Här kan du se en film om hur du rensar vattenlås och avlopp.

OBS! Använd aldrig kemiska preparat, som kaustiksoda, för att rengöra avloppet. 

Kontrollera och göra rent ventiler

Det är viktigt att ventilerna fungerar bra och att de är öppna och inte igentäppta. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum. Tilluftsventilen är placerade på ytterväggar, vid taket eller bakom elementen. Det finns två typer av tilluftsventiler. Den ena tas bort för tvätt genom att dras rakt ut medan den andra först måste vridas moturs. Observera att tilluftsventilerna är fast inställda och inte får ändras. Annars  kan ventilationssystemet komma i obalans.

Kontrollera dina ventiler
Kontrollera ventilationen genom att hålla en bit tunnt papper, t ex. toalettpapper över frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen bra.

Tvätta tilluftsventiler
Ventilerna måste rengöras emellanåt - gärna två gånger om året. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

Skötsel av ventiler
Du kan lossa ventilerna på två sätt:

 • Vrid den motsols och dra ut dem
 • Dra ut den rakt ut

Prova dig försiktigt fram till vilken typ du har eller kontrollera med din bovärd. Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då att peta fram dammet med en ståltråd och dammsug och torka ventilen så gott det går.

Fönster

Mellan ytter- och innerfönster ska det sitta en dammlist. Dammlisten håller borta damm och partiklar som annars tränger in via luftdraget. Den kan också minska buller utifrån och hålla innerrutan varmare. Med tiden kan det skumgummiliknande materialet slitas och försvinna. Under boendetiden är du själv ansvarig för att vid behov byta dammlister. Nya dammlister på rulle finns att köpa i byggvaruhus.

Målning och tapetsering

Du kan själv måla och tapetsera din bostad. Arbetet måste göras på ett fackmannamässigt sätt och förändringarna får inte vara för extrem. Om till exempel dina färgval klassas som för extrema kan du bli ersättningsskyldig för att återställa när du flyttar.

Våtrum

Våtrum (badrum, duschrum) skall alltid renoveras av fackman då dessa utrymmen kräver särskild behandling.   

Strömavbrott

Om strömmen försvinner i samma ögonblick som du tänder ljuset eller kopplar in en elektrisk apparat kan problemet vara lampan eller apparaterna. Stäng först av apparaten och dra om möjligt ur elsladden. Därefter kontrollerar du säkringarna (propparna).

OBS! I flera av våra områden har spisen tre säkringar som alla måste vara hela för att den ska fungera.

Oftast ser man tydligt att en säkring är trasig genom att det ofärgade "ögat" har lossnat. Byt till en säkring med samma amperetal. Om din lägenhet har en modern elcentral med automatsäkringar i form av "vippor" så syns det direkt om en säkring har löst ut. En "vippa" står då i en annan riktning än de andra. Om strömmen kommer tillbaka efter säkringsbytet så vet du att problemet ligger i elapparaten eller lampan. Ta den trasiga elutrustningen till en reparatör eller byt ut den. Om problemet inte är löst med detta är det förmodligen problem med nätet. Elleverantören övervakar ständigt nätet och sänder ut reparatörer utan att du behöver göra något. Men om felet verkar begränsat till ditt hus eller din port, bör du för säkerhets skull ringa elleverantören och felanmäla. Titta på elräkningen om du inte vet vem elleverantören är. 

Installera disk- eller tvättmaskin

För att förhindra vattenskador så är det av största vikt att disk- och tvättmaskin är rätt installerad. Arbetet ska alltid utföras av yrkeskunniga som elbehöriga montörer. Fel inkoppling av vatten kan orsaka vattenskador och felaktiga elanslutningar kan vara livsfarligt för dig.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen